Resultaten van Palliantieprojecten op gebied van diversiteit in de palliatieve zorg. In de interviews met projectleiders en zorgprofessionals leest u meer over de projecten en de resultaten.

Inhoud

'Het is eenzaam als niemand over je naderende dood begint'

Pharosproject ‘In gesprek over leven en dood’. Met je lijf vol naalden ergens in China, en ineens gaat de acupuncturist ervandoor. Brand! Dit beeld uit een tv-spot van een verzekeraar schetst volgens Gudule Boland (Pharos) hoe een niet-westerse migrant in de palliatieve fase zich vaak voelt: niet veilig! Net als de Nederlandse toerist in het spotje. Maar het kan anders.

De vergelijking met het tv-spotje komt van Mualla Kaya, geestelijk verzorger van UMC Utrecht, vertelt Gudule Boland van Pharos. Samen met Helena Kosec leidde ze het ZonMw-project ‘In gesprek over leven en dood’. Het spotje maakt schrijnend duidelijk hoe verlaten iemand met een migratieachtergrond in de palliatieve fase zich vaak voelt, zegt Boland: ‘De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De familie verzwijgt nog vaak de ernst van een diagnose, om vader of moeder geen hoop te ontnemen. Terwijl de zieke zelf meestal wel doorheeft hoe het zit. Het kan heel eenzaam zijn als je eigen naasten dan niet over de naderende dood beginnen.’

Uitreiking ZonMw-parel door minister Hugo de Jonge
Pareluitreiking voor project 'In gesprek over leven en dood'

3 tips voor zorgverleners die in de palliatieve fase werken met mensen met een migratieachtergrond

  1. Ga in gesprek! En vooral: neem expliciet het initiatief. Leg dingen op tafel, maar doe dat empathisch en bij voorkeur niet te direct. Ook met een ‘omtrekkende beweging’ kun je samen heel ver komen. 
  2. Wees nieuwsgierig naar de mens die tegenover je zit. Iedereen is anders, en gaat ook weer anders om met zijn of haar eigen culturele waarden en normen. Durf vragen te stellen en vul niets voor de ander in. 
  3. Mensen met een migratieachtergrond die de films uit ‘In gesprek over leven en dood’ hebben gezien, beseffen dat ze keuzes kunnen maken. Benadruk dat steeds in je gesprekken: u kunt zélf keuzes maken die bij u passen.

Resultaten

Dit interview gaat over de resultaten uit het Palliantieproject In gesprek over leven en dood: passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten. In november 2018 ontving dit project een ZonMw-Parel.

‘Deze toolbox over diversiteit ga ik bij elk project gebruiken’

Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt de komende jaren sterk toe. Het is van groot belang dat projecten resultaten opleveren waar zij echt mee geholpen zijn. Een nieuwe toolbox maakt rekening houden met diversiteit in projecten een stuk eenvoudiger.

Projectleiders die onvoldoende rekening houden met diversiteit, lopen het risico dat wat ze ontwikkelen niet bruikbaar is in de zorg voor mensen met een migratieachtergrond. Bijvoorbeeld omdat sommige mensen met een migratieachtergrond heel anders denken over wat je over een ziekte kunt vertellen dan de gemiddelde Nederlander, legt onderzoeker Marieke Torensma uit. ‘Als je daar geen rekening mee houdt bij het ontwikkelen van een informatiefolder of gesprekswijzer, voelen zij zich mogelijk niet aangesproken door de tekst en krijgen ze het gevoel dat zorgverleners hen niet begrijpen. Dan wordt een gesprek voeren over het levenseinde alleen maar moeilijker.'

‘Diversiteit gaat over meer dan de behoeften en wensen van mensen met een migratieachtergrond.’

Portretfoto van Marieke Torensma

3 tips voor onderzoekers verbonden aan (palliatieve) zorgprojecten

  1. Neem de handreiking over diversiteit niet alleen aan het begin door, maar ook ergens halverwege, zodat je nog kunt inspelen op hiaten.
  2. Probeer ook mensen met een migratieachtergrond te werven voor onderzoeksprojecten, hoe je dat doet staat ook in de toolbox.
  3. Maak wat je wilt uitdragen zo concreet mogelijk: Een paar woorden veranderen kan voor patiënten al een groot verschil maken. Bij ‘onderzoek doen’ kan een patiënt bijvoorbeeld denken dat hij bloed moet afstaan, terwijl je mogelijk doelt op een gesprek of een vragenlijst.

Resultaten

Dit interview gaat over de resultaten uit het Palliantieproject Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat.

‘E-learning draagt bij aan waardige laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond’

Dankzij de kennis van een groot aantal ervaringsdeskundigen zijn de behoeften van patiënten met een migratieachtergrond uitgebreid in kaart gebracht. Vervolgens is een e-learning ontwikkeld die is opgenomen in het keuzedeel palliatieve zorg voor mbo-studenten verpleegkunde. Dat was volgens experts hard nodig om mensen met een migratieachtergrond een waardig levenseinde te kunnen geven.

Al ruim 40 jaar zet de in Suriname geboren Freddy May zich in voor diverse etnische groepen. In zijn gesprekken met migranten gaat het steeds vaker over wat voor hen in de laatste levensfase belangrijk is. Veel naar Nederland geëmigreerde mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst zijn op een leeftijd dat ze afhankelijk worden van anderen. Volgens May wordt een groot beroep gedaan op het inlevingsvermogen van zorgverleners met een volledig Nederlandse achtergrond. ‘In mijn eigen werk voor en met migranten kom ik vaak specifieke behoeften voor een waardig levenseinde tegen. Nederlandse zorgverleners hebben zonder de juiste scholing en handvatten waarschijnlijk geen antwoord op deze behoeften.'

Rechts: Freddy May, coördinator Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Portretfoto van Freddy May

3 tips voor studenten verpleegkunde

  1. Houd rekening met het feit dat een goede relatie met God of Allah en verzorgd worden door en samenzijn met naaste familie voor veel mensen met een migratieachtergrond belangrijker is dan autonomie en zelfbeschikking.
  2. Ga samen met andere zorgverleners of studenten in gesprek over wensen van mensen met een migratieachtergrond, dit verbreedt de blik. Doe hierbij geen aannames, want niet iedereen met een migratieachtergrond heeft dezelfde wensen en behoeften.
  3. Benut de expertise van vertrouwenspersonen, tolken en mantelzorgondersteuners. Patiëntenorganisatie voor mensen met een migratieachtergrond SGAN, landelijk netwerk van en voor ouderen met een migratieachtergrond NOOM en expertisecentrum Pharos hebben daarvoor grote netwerken beschikbaar.

Resultaten

Dit interview gaat over de resultaten uit het Palliantieproject Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten.

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Redactie Marc van Bijsterveldt, Jeroen Wapenaar
Eindredactie ZonMw-team Palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website