Resultaten van Palliantieprojecten op gebied van eHealth. In de interviews met projectleiders en zorgprofessionals leest u meer over de projecten en de resultaten.

Inhoud

Digitale Formularium in PalliArts stimuleert veilig medicatiebeleid

Het Formularium, dat een overzicht geeft van actuele medicatieadviezen voor de palliatieve zorg, is sinds kort digitaal beschikbaar in de app PalliArts. Zorgverleners zijn enthousiast omdat ze sneller en overzichtelijker zien waar ze op moeten letten bij een medicijn. Het digitale Formularium kan de kans op medicatiefouten verkleinen, zeggen gebruikers.

Portretfoto van Marieke van den Beuken
Marieke van den Beuken

Er zijn zoveel medicatie-adviezen specifiek voor de palliatieve zorg dat het voor zorgprofessionals lastig is ze allemaal uit het hoofd te kennen. Maar het is voor de gezondheid van de patiënt wel cruciaal dat zorgprofessionals de juiste keuze maken. Als een patiënt baat heeft bij oxycodon maar steeds meer slikproblemen krijgt, mag de tablet dan fijngemaakt worden, of is er misschien een vloeibare vorm? Als een fentanylpleister zelfs bij het ophogen van de dosis onvoldoende pijnstillend werkt en als alternatief wordt morfine gekozen, met welke dosis mag dan begonnen worden?  

3 tips voor digitale toepassingen in de zorg

  1. Werk bij een eigen project met digitalisering altijd samen met minimaal 1 iemand die zowel de wereld van de zorg als de ict goed kent. Dit vergemakkelijkt de communicatie over wat inhoudelijk nodig is en wat daarvoor technisch gezien de beste keuze is.
  2. Denk al vroeg in het proces na over borging, eigenaarschap en onderhoud van een digitale toepassing. Aansluiten bij bestaande structuren is dan het meest toekomstbestendig.
  3. Zorg bij een project als dit dat zorgprofessionals alle informatie krijgen die ze echt nodig hebben, en niet meer dan dat, dat bespaart hen tijd en dus de patiënt ook.

Resultaten

Dit interview gaat over de resultaten uit het Palliantieproject Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: betere implementatie/veiliger voorschrijven.

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Redactie Jeroen Wapenaar
Eindredactie ZonMw-team Palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website