Resultaten van Palliantieprojecten op gebied van ethiek. In de interviews met projectleiders en zorgprofessionals leest u meer over de projecten en de resultaten.

Inhoud

CURA helpt zorgverleners bij morele twijfels

Het instrument voor ethiekondersteuning CURA, dat staat voor Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie Ondernemen, is voor zorgverleners heel waardevol bij complexe dilemma’s, zeggen zorgverleners zelf. CURA is volgens hen een nuttig handvat voor leren van ervaringen tijdens de coronacrisis.

Foto van Marlie Kok
Marlie Kok

Zorgverleners worden, zeker in de palliatieve zorg, vaak geconfronteerd met dilemma’s die aan hen knagen, weet Marlie Kok, palliatief verpleegkundige bij zorgorganisatie Cordaan. Ze geeft een voorbeeld: ‘Het komt regelmatig voor dat familieleden per se willen dat de behandeling doorgezet wordt, terwijl de cliënt echt niet meer verder kan. De familieleden willen hun geliefde zo lang mogelijk bij zich houden. Maar de cliënt is vermoeid en heeft pijn, en ik sta daar tussenin. Zo’n situatie raakt me altijd weer en dan worstel ik met mijn gevoelens. In de thuiszorg is het extra lastig dat je vrijwel altijd alleen werkt en niet meteen je twijfels kunt bespreken met collega’s.’

'Met CURA lukt het me wél om goed om te gaan met mijn twijfels'

3 tips voor zorgverleners

  1. Je emoties en fysieke reacties vertellen je wat je belangrijk vindt. Schrijf deze op om erop te kunnen reflecteren.
  2. Een situatie kan twijfel ontlokken: neemt deze arts wel de juiste beslissing? Mag ik wel huilen bij een cliënt? Onderzoek deze twijfel samen met je collega’s met behulp van CURA. Dat helpt je om met je twijfel om te gaan en om er minder door belast te worden.
  3. Bij gezamenlijk gebruik is het belangrijk eerlijk tegen elkaar te durven zijn en elkaars gevoelens en gedachten niet te veroordelen.

Resultaten

Dit interview gaat over de resultaten uit het Palliantieproject De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg.

In het vervolgproject Implementatieonderzoek CURA: laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg wordt onderzocht wat nodig is om CURA goed te implementeren in diverse contexten van palliatieve zorg. Ook wordt in dit project een training ontwikkeld voor CURA-ambassadeurs en worden de effecten van CURA bij langdurig gebruik onderzocht.

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Redactie Jeroen Wapenaar
Eindredactie ZonMw-team Palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website