Resultaten van Palliantieprojecten op gebied van interdisciplinaire zorg. In de interviews met projectleiders en zorgprofessionals leest u meer over de projecten en de resultaten.

Inhoud

'Hoe meer huisartsen zelf contact houden met hun patiënt, hoe beter'

Palliatieve patiënten die buiten werkuren van de huisarts spoedzorg nodig hebben, kunnen contact opnemen met de huisartsenpost. Soms schiet de uitwisseling van informatie erbij in, waardoor de behandelend arts bijvoorbeeld niet weet welk beleid is afgesproken of wat de wensen van de patiënt zijn. Onderzoekers van het Radboudmc doen aanbevelingen.

Projectleider en huisarts Paul Giessen en onderzoeker Erik Plat
Projectleider en huisarts Paul Giessen en onderzoeker Erik Plat

Huisartsenzorg speelt zich maar een klein deel van de week af in de praktijk, terwijl palliatieve zorg altijd doorgaat. Buiten kantoortijd nemen patiënten of hun naasten meestal contact op met de eigen huisarts via een privé mobielnummer of de huisartsenpost (HAP). ‘Als patienten contact opnemen met de HAP betekent dat er een knip zit in de persoonlijke continuiteit en de informatie uitwisseling’, zegt projectleider en huisarts Paul Giesen. ‘De vraag is of dat wel goed gaat.’ 

3 tips voor huisartsen 

  1. Onderhoud buiten kantooruren zoveel mogelijk zelf het contact met je palliatieve patiënten, of laat een samenwerkingspartner uit je huisartsenpraktijk dat doen. 
  2. Probeer vanuit een HAP te stimuleren dat het ict-systeem zoveel mogelijk aansluit bij de aangesloten huisartsenpraktijken om dubbele administratie te voorkomen.
  3. Probeer altijd iemand af te vaardigen van uit je eigen huisartsenpraktijk naar een PaTz-team.

Resultaten

Dit interview gaat over de resultaten uit het Palliantieproject Palliatieve spoedzorg door de huisarts in de avond, nacht en weekend: wat gaat goed, wat kan beter en implementatie van verbeteringen.

PaTz-groepen ontwikkelen zich tot grote steun voor patiënten

In een PaTz-groep bespreken huisartsen en verpleegkundigen, met begeleiding van een consulent of kaderarts, de zorg voor mensen die in die regio palliatieve zorg nodig hebben. Diverse nieuwe initiatieven verhogen de kwaliteit van hun samenwerking. Zoals de ontwikkeling van een applicatie om palliatieve zorg te markeren, bijeenkomsten waarop PaTz-groepen van elkaar kunnen leren en een voorzitterscursus.

Eerder anticiperen op zorgvragen waardoor onnodige ziekenhuisopnames voorkomen worden, patiënten een veilig gevoel geven omdat zorgverleners samen alerter zijn en eigen emoties kunnen delen. Dat zijn belangrijke redenen om deel te nemen aan een PaTz-groep, blijkt uit een behoefte-inventarisatie onder huisartsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en vrijwilligers.

Met online vragenlijsten en focusgroepen werden zij gevraagd hoe de palliatieve zorg beter kan en hoe PaTz daaraan kan bijdragen. Het overgrote deel vindt PaTz-groepen van toegevoegde waarde voor zorg in de laatste levensfase. Betere communicatie en samenwerking noemen zij essentieel voor de palliatieve zorg, en verdere ontwikkeling van PaTz draagt daar volgens hen aan bij.

'Door 6 keer per jaar een uur of anderhalf uur te overleggen voorkom je veel ellende voor patiënten en naasten'

Rechts: Bart Schweitzer, huisarts en projectleider PaTz-project

Foto van Bart Schweitzer

3 tips voor PaTz-groepen

  1. Vraag accreditatiepunten aan voor deelnemers van PaTz-groepen. Hoe dat voor huisartsen en verpleegkundigen kan is uitgelegd op patz.nu.
  2. Neem voor mogelijkheden voor vergoeding contact op met de regionale contactpersoon van afdeling zorginkoop, adviseert Stichting PaTz.
  3. Houd voor het kiezen van de werkwijze voor je eigen PaTz-groep rekening met de behoeften en mogelijkheden in je regio. Leerzaam is mogelijk de doorontwikkeling naar een specifieke PaTz-methodiek in Rotterdam, daarvoor is deze handreiking beschikbaar.

Dit interview gaat over de resultaten uit het Palliantieproject Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting.

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Redactie Jeroen Wapenaar
Eindredactie ZonMw-team Palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website