In april 2020 zijn 8 onderzoeken en 54 implementatietrajecten gehonoreerd om bestaande interventies in de palliatieve zorg door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. De Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) gaan samen met onderzoekers aan de slag om de te onderzoeken interventie te implementeren in organisaties in het netwerk. Parallel aan deze implementatie vindt ook het onderzoek plaats. In deze interviewreeks wordt steeds 1 onderzoek uitgelicht.

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de laatste tijd erg verbeterd. Toch leven er binnen organisaties nog vragen hoe je deze zorg in de praktijk kan borgen. Een ‘gereedschapskist’ biedt uitkomst.

Interview met verpleegkundig specialist Jacqueline Fluitman en senior onderzoeker Anke de Veer

Veel mensen met ongeneeslijke kanker zouden graag praten over intimiteit en seksualiteit in hun leven, maar dit blijft vaak onbesproken. Gesprekshulp-middelen voor verpleegkundigen kunnen hierbij helpen.

Interview met verpleegkundig onderzoeker Irene Jongerden en casemanager Donna Ruijter

Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Hoe ga je daar als professional mee om? De 'Patient Dignity Question' kan dit vergemakkelijken.

Lees het interview met projectleider Michael Echteld en netwerkcoördinator Joceline Kranenburg

Met de SigMa-methodiek kiezen verzorgenden zelf passende instrumenten voor het signaleren van veranderingen bij verpleeghuisbewoners. Dit project zoekt samen met hen uit hoe de methodiek uitpakt in de praktijk.

Lees het interview met projectleider Lotje Bagchus en verpleegkundige Mariëlle Mastenbroek

Veel ouderen zijn zich nog onvoldoende bewust van alle (on)mogelijkheden binnen de palliatieve zorg. Kun je dat bewustzijn vergroten met publieksinformatiebijeenkomsten?

Lees het interview met projectleider Annicka van der Plas en huisarts Inez Boekhout

Tussen 2017 en 2020 werd CURA ontwikkeld, een methode voor zorgverleners in de palliatieve zorg om beter te leren omgaan met morele twijfels. Inmiddels is het project bezig met het toepassen van CURA in de praktijk. Hoe gaat dat?

Lees het interview met Charlotte Kröger en Daniëlle van Bennekom

Hoe bied je steun aan dierbaren van patiënten? De methodiek Oog voor Naasten helpt zorgprofessionals daarbij. Deze wordt nu uitgebreid voor naasten en nabestaanden in hospices en extramurale zorg.

Lees het interview met onderzoeker Hinke Hoffstädt en hospicemanager Sacha Lefeber

Het individueel zorgplan, waarin zorgverleners wensen en behoeften van kinderen en hun gezin kunnen vastleggen, is op dit moment nog een lijvig en ongebruiksvriendelijk document. Tijd voor herziening.

Lees het interview met onderzoeker Judith Aris-Meijer en NIK-coördinator Johannes Verheijden
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website