Resultaten van Palliantieprojecten op gebied van de stervensfase. In de interviews met projectleiders en zorgprofessionals leest u meer over de projecten en de resultaten.

Inhoud

Reutelen kan voorkomen worden zonder bijwerkingen

Het toedienen van scopolaminebutyl om reutelen te voorkomen leidt niet tot extra bijwerkingen voor de patiënt. Dat blijkt uit een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek. Geen van de deelnemende naasten vond dit onderzoek te belastend voor zichzelf en de patiënt. Meerdere naasten hebben juist benadrukt hoe waardevol het was om mee te doen.

Portretfoto van Jet van Esch
Jet van Esch

'We maken het levenseinde waardiger met dit onderzoek'

Reutelen is een luidruchtige ademhaling veroorzaakt door slijm in de luchtwegen, die kort voor het overlijden kan optreden. Er is geen bewijs dat de patiënt hieronder lijdt, maar voor naasten kan reutelen verontrustend zijn. Meerdere mensen die meewerkten aan het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar het voorkomen van reutelen, deden mee vanwege ingrijpende ervaringen met reutelen. ‘Een naaste vertelde dat toen een ander familielid overleed de ademhaling zo luid was dat deze op de gang te horen was en hij daar enorm van geschrokken was. Dat was de reden dat hij en de patiënt die op korte termijn zou overlijden hadden besloten mee te doen aan dit onderzoek’, vertelt onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde Jet van Esch (Erasmus MC).

3 tips voor onderzoekers

  1. Interview naasten die meewerken aan een onderzoek voor palliatieve zorg pas 3 of meer maanden nadat ze een vragenlijst over het overlijden van hun dierbare hebben ingevuld, zodat ze de tijd krijgen hun gedachten te laten bezinken.
  2. Neem ruim de tijd voor deze interviews: een naaste die Van Esch sprak huilde nog veel in het gesprek. Hij vond het heel fijn dat hij zijn emoties over het overlijden van zijn familielid, een jaar daarvoor, nog kon delen. Open vragen als ‘Waar heeft u steun aan’ en ‘Wat betekenen de ervaringen voor u’ zijn belangrijk om te stellen. Daarmee krijg je direct zicht op actuele behoeften van deze naaste.
  3. Zorg dat alle betrokkenen in de zorginstelling waar het onderzoek loopt echt achter het project staan. Zorg voor een enthousiaste directeur of locatiemanager die de meerwaarde van het onderzoek inziet, informeer de verpleegkundigen waarom je van hen extra werk vraagt en bespreek met apothekers welke aanpassingen zij nodig hebben. Minimaal 1 onderzoeker in het team die zelf in de palliatieve zorg werkt, bijvoorbeeld als specialist ouderengeneeskunde, is een must om rekening te houden met de impact op patiënten en naasten.

Dit interview gaat over de resultaten uit het Palliantieproject Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Redactie Jeroen Wapenaar
Eindredactie ZonMw-team Palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website