Resultaten van Palliantieprojecten op gebied van zingeving. In de interviews met projectleiders en zorgprofessionals leest u meer over de projecten en de resultaten.

Inhoud

VIMP-subsidie stimulans voor het leren praten over levensvragen

Zorgverleners leren praten over zingeving met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Dat was het doel van een ZonMw-project dat spirituele zorg wil inbedden in de reguliere zorgverlening. ‘Het gaat erom dat je er voor iemand bent, luistert en juist even níét iets doet.’ De resultaten vinden hun weg in de praktijk, onder meer met een VIMP-subsidie van ZonMw.

Levensvragen, zingeving, spiritualiteit. Het zijn termen die doen denken aan godsdienst of geloven. Maar het gaat om veel meer dan religie alleen. Als het levenseinde nadert, komen levensvragen voor mensen vaak meer op de voorgrond. Aandacht daarvoor is dan nog belangrijker dan in het ‘gewone’ leven. Hoe kunnen zorgverleners goed aansluiten op deze behoefte van patiënten en hun naasten? Ligare, het regionale consortium palliatieve zorg in de vier noordelijke provincies, heeft met het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ een impuls gegeven aan het inbedden van spirituele zorg in het dagelijks werk van zorgverleners.

 

Indrukwekkende leeromgeving

Op 15 november 2019 ontving An Reyners (UMCG) namens haar projectteam een ZonMw Parel voor ‘Als niet alles is wat het lijkt’. Dat gebeurde tijdens de 25e Oncologiedagen van Nederland en Vlaanderen. Het project kreeg een Parel omdat een indrukwekkende digitale leerwerkplaats is opgeleverd om bij zorgverleners de aandacht voor zingeving te verbeteren. Er is duidelijk behoefte aan praktische ondersteuning bij zingevingsvragen in de (palliatieve) zorg; organisaties elders in Nederland tonen veel belangstelling om met de leerwerkplaats aan de slag te gaan. Met deze aanpak is de implementatie van de herziene richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ volgens ZonMw op een voortreffelijke manier gefaciliteerd.

Foto van An Reyners met een Parelbeeldje in haar handen

An Reyners

3 tips voor zorgmanagers

  1. Heb oog voor zingeving binnen je visie op zorg. Een belangrijk thema binnen het UMCG is ‘Zie de mens’. Dat is een oproep om de patiënt in zijn geheel te zien en niet te reduceren tot ‘een diagnose’ of ‘een behandeling’.
  2. Zorg voor een goed team met een boegbeeld. Het UMCG is heel blij met hoogleraar Palliatieve geneeskunde An Reyners en een zeer professioneel team geestelijke verzorging.
  3. Geef ruimte aan het leerproces in de teams. Professionals zijn nog niet klaar met 1 training. Je moet oefenen, feedback geven én durven ontvangen. Voor dit proces is een veilige omgeving nodig.

Resultaten

Het consortium Ligare ondersteunt andere organisaties met een ‘train de trainers’-traject. Stuur voor vragen en aanmeldingen een mail naar: zingeving@consortiumligare.nl.

Dit interview gaat over resultaten uit het Palliantieproject Als niet alles is wat het lijkt: praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving.

Redactie Marc van Bijsterveldt
Eindredactie ZonMw-team Palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website