Het programma Tussen Weten en Doen II heeft verpleegkundigen gestimuleerd om praktisch onderzoek te doen waar collega’s in de praktijk veel aan hebben. Wat is er allemaal bereikt in de afgelopen jaren?

Tijdens de slotbijeenkomst op 1 november 2019 zijn de resultaten gepresenteerd en de aandachtspunten voor de toekomst overgedragen aan het nieuwe programma Verpleging en Verzorging.

Deze online publicatie over de slotbijeenkomst wordt de komende weken aangevuld met de besproken resultaten en interessante quotes en inzichten van de deelnemers.

Inhoud

Verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundige en organisatiesocioloog Pieterbas Lalleman deelt zijn visie op verpleegkundig leiderschap. Hij wil graag iedereen in de verpleging uitdagen om zich met energie en plezier te blijven ontwikkelen. 'We hebben alle 'hands on deck' nodig!'

'Er is nu veel aan de hand rondom de positionering van verpleegkundigen. 30 jaar lang is er geen onderscheid gemaakt in functies, we deden allemaal hetzelfde werk voor hetzelfde salaris. Maar ons werk is veranderd. Iemand bijstaan en zorg verlenen is maar een klein gedeelte van wat wij doen. De rest is vaak onzichtbaar. De vraag van cliënten en naasten vraagt bijvoorbeeld ook veel organisatiewerk. Het beeld dat mensen hebben van ons vak is nog niet mee veranderd.

Porttretfoto van Pieterbas Lalleman

Dat belemmert mede de verdere kennisontwikkeling van het verpleegkundig vakgebied. Immers, wat weten we over het onzichtbare werk?'

Een toekomst met een visie

'Het is belangrijk dat we een visie hebben hoe verpleegkundig leiderschap eruit moet zien. Ik hoop dat we over 5 a 10 jaar verder zijn met denken, doen en het positioneren van leiderschap. Dat we een reëler beeld van het dagelijkse werk hebben en onze onderzoeksmethoden daarop hebben aangepast. Ik hoop dat mijn lezing aan het denken zet. In de tussentijd moeten we natuurlijk niet op onze handen gaan zitten, we moeten ook door.'

> Lees het hele interview met Pieterbas Lalleman

Leiderschap door en voor verzorgenden

Verzorgenden vormen de grootste groep professionals in de ouderenzorg en de wijkverpleging. Maar ze zijn het minste in beeld bij management, beleidsmakers en onderzoekers. In een verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap staan ze wel centraal. Het Van Kleef Instituut voerde het onderzoek uit voor het ZonMw-programma Zichtbare schakel.

Meer weten over leiderschap door en voor verzorgenden? Bekijk de relevante publicaties en lees het interview met Annemarie Klaassen en Ludi Mulder op: publicaties.zonmw.nl/verzorgend-leiderschap.

Reflectie door Jet Bussemaker

Investering in verpleegkundig onderzoek heeft de afgelopen jaren veel kennis en samenwerking opgeleverd, maar ook een ‘sense of urgency’ bij bestuurders. Hoogleraar Jet Bussemaker roept verpleegkundigen daarom op om nu én in de toekomst van zich te laten horen.

Evaluatie

De afgelopen 10 jaar zijn de samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen en praktijkinstellingen gegroeid en sterker geworden. Hiermee is de onderzoeksinfrastructuur van de verplegingswetenschap versterkt.

In het programma is veel kennis en een tal aan producten ontwikkeld. Deze kennis is vertaald in wetenschappelijke opbrengsten en praktijk- en onderwijsproducten. Veel producten hebben potentie om verder doorontwikkeld te worden.

Op dit moment staat het animatiefilmpje over de evaluatie om technische redenen helaas nog niet online. Deze wordt z.s.m. toegevoegd.

Speerpunten voor de toekomst

De belangrijkste speerpunten voor de toekomst uit de evaluatie zijn:

  • Blijven inzetten op regionale, nationale en internationale samenwerking. Dit vraagt continue aandacht van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs.
  • Toepassing van resultaten in de praktijk moet een prominente plek krijgen in onderzoeksprojecten.
  • Kennisontwikkeling blijft belangrijk om het professioneel handelen te onderbouwen.

> Download de evaluatie van het programma Tussen Weten en Doen II

Redactie Annette Wiesman (congresverslag), Doelgroep in beeld (interview Pieterbas Lalleman)
Eindredactie Dineke Abels, Elke van Vliet, Wendy Steentjes
Fotografie Studio Oostrum (congres) en Doelgroep in beeld (Pieterbas Lalleman)
Animatie HAAFVISUAL
Film Fixvision

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website