Publicatie 31-03-2016

Resultaten stakeholderraadpleging fase 2 Memorabel

Resultaten stakeholderraadpleging fase 2 Memorabel

In deze notitie staan de aanpak en de resultaten beschreven van de inventarisatie van de mogelijke prioriteiten voor fase twee van Memorabel.

voorkant rapport stakeholderraadpleging

Deze inventarisatie is van juni 2015 tot februari 2016 uitgevoerd met inbreng van alle stakeholders. Ook het advies over de resultaten van de programmacommissie van Memorabel en het bestuur van het Deltaplan Dementie zijn in deze notitie opgenomen. Deze notitie beschrijft alleen de resultaten.