De programma's Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg en Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg ronden af. In aanloop naar de eindpublicatie die de 2e helft van 2020 verwacht wordt publiceerden we in 2018 en 2019 elke maand een interview met een expert op een relevant thema of een interview met een projectleider van een interessant project. Om zo alvast een inkijk te geven op de (verwachte) resultaten.

Ondersteunend team voor huisarts zorgt voor eerdere en betere hulp bij mentale problemen bij jeugdigen

Thema jongeren - interview met de onderzoeker

JGZ onmisbaar voor vroegsignalering mentale problemen

Thema Jongeren - interview met de expert

VoorZorg: voorbeeld-functie voor integrale JGZ en jeugdhulp?

Thema Sociaal Domein - interview met de onderzoeker

Zorg voor kinderen is niet een kwestie van je eigen hokjes afvinken

Thema Sociaal Domein - interview met de expert

Hoe kan de JGZ voorzien in de behoefte van nieuwkomersgezinnen?

Zorg voor asielzoekers en vluchtelingen - interview met de onderzoeker

JGZ helpt gevluchte gezinnen om hun leven gezond en veilig voort te zetten

Thema zorg voor asielzoekers en vluchtelingen - interview met de expert

JGZ-richtlijn Taalontwikkeling helpt bij preventie, signalering en doorverwijzing

Thema gezond opgroeien - Interview met de onderzoeker

Al vóór de geboorte wordt de basis gelegd voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van het kind op latere leeftijd. Daarom is prenatale zorg zo ontzettend belangrijk. Prof. dr. Tessa Roseboom vertelt erover in dit interview.

Lees het interview

JGZ is onmisbaar om kinderen gezond te laten opgroeien en problemen op latere leeftijd te voorkomen

Thema Gezond opgroeien - interview met de expert

Laat scholen de meerwaarde van de JGZ zien!

Thema gezond op school - interview met expert

Digitaal magazine helpt JGZ om ouders te ondersteunen

Thema gezond op school - interview met de onderzoeker

Kinderen hebben voordeel van ondersteuning ouderschap

Thema ouderschap en opvoeding - interview met de expert

CenteringParenting vergroot gemeenschapsgevoel

Thema ouderschap en opvoeding - interview met de onderzoeker

Professionalisering in de JGZ. Een veelzijdige taak.

Thema professionalisering jeugdgezondheidszorg - interview met expert

Goed onderzoek geeft handvatten om keuzes te verantwoorden

Thema professionalisering jeugdgezondheidszorg - interview met de onderzoeker

Psychosociale problemen werken lang door, dus vroege aanpak is essentieel

Thema psychosociale gezondheid - interview met expert

Kunnen we toe met minder vragenlijsten in de JGZ?

Thema psychosociale gezondheid - interview met de onderzoeker

Passende, laagdrempelige JGZ dankzij eHealth

Thema eHealth - interview met de expert

I-JGZ: waardevolle eHealth-toepassingen in één landelijk ICT-platform

Thema eHealth - interview met de onderzoeker

Alle publicaties in de reeks

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website