Missie richtlijnen 2013 - 2018: het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren én producten ter ondersteuning van de implementatie.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directie Publieke Gezondheid, heeft ZonMw gevraagd, in nauwe afstemming met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), een voorstel te maken voor een vervolg op het programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007-2012.

Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsuitoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties.

Weten wat ZonMw nog meer doet op het gebied van jeugd? Ga naar www.zonmw.nl/jeugd

Download de programmatekst

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website