Richtlijnen ondersteunen zorgprofessionals, en de patiënt/cliënt en zijn of haar naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Hoe houd je die richtlijnen, gezien de snelle ontwikkelingen in (internationale) kennis en de beschikbaarheid van praktijkdata, actueel en praktisch toepasbaar?

Dagelijks zijn er nieuwe medicijnen, interventies en inzichten waar patiënten baat bij kunnen hebben. Het NHG heeft samen met andere organisaties onderzocht of dergelijke ontwikkelingen sneller vertaald kunnen worden naar aanpassingen in richtlijnen.

Lees meer over de checklist, versnelde trajecten en monitoringstool

Philip van der Wees (Radboudumc) en Mitchell van Doormaal (KNGF) vertellen over de ontwikkeling en implementatie van de overstijgende richtlijnen Oncologie en Zelfmanagement. ‘We hebben echt iets nieuws ontwikkeld, ook als je internationaal kijkt.’

Nieuw type overstijgende richtlijn draagt bij aan betere paramedische zorg

Om patiënten een stem te geven in professionele richtlijnen werk je samen met patiëntenverenigingen. Maar hoe pak je het aan als je ervaringskennis en waarden van een brede groep burgers wilt integreren?

Lees hoe de inzet van kunstmatige intelligentie hierbij helpt

Hoe kun je de beste zorg bij ADL verlenen in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en het ziekenhuis? Met hulp van de wereldcafé methode ontwikkelde een multidisciplinaire werkgroep een nieuwe richtlijn met samenvattingskaarten.

Uitgangsvragen en tips

Hoe kun je als beroepsgroepen meer samenwerken bij het ontwikkelen van onderbouwde richtlijnen voor goede zorg? En hoe zorg je ervoor dat zorgprofessionals kennis hebben van deze richtlijnen en ze toepassen in de praktijk?

Samen richtlijnen ontwikkelen met een actieve community

In het gesprek tussen zorgprofessional en patiënt helpen multidisciplinaire keuzetabellen om passende keuzes te maken en te overzien welke andere zorgprofessionals (zo nodig aanvullend) kunnen behandelen. Zo ook de keuzetabel knieartrose.

Samenwerken aan multidisciplinaire keuzetabellen

‘Een richtlijn die daadwerkelijk state-of-the-art zorg weerspiegelt is een ingewikkeld proces.’ Gynaecoloog oncoloog Cor de Kroon vertelt over het belang van actuele richtlijnen en slimme ICT-oplossingen hiervoor.

Betere oncologische zorg met actuele richtlijnen

In een dubbelinterview vertellen projectleider Anne Mooij van de Patiëntenfederatie Nederland en Chris van den Dries is vrijwilliger bij Stichting Hoormij hoe zij een patiënteninformatietool hebben ontwikkeld en toegepast.

Medische richtlijnen vertalen in begrijpelijke informatie voor patiënten

Bijnieraandoeningen zijn zeldzame ziekten. Met meer kennis en gerichte adviezen kan de zorg voor patiënten met deze aandoeningen sterk verbeteren.

Platform BijnierNET voorziet daarin met een Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website