In 2020 werkten 15 gemeenten met hogescholen, lokale organisaties en burgers aan de oprichting van living labs sport en bewegen. Er zijn krachtige netwerken ontstaan waarin lokale en regionale partners de komende tijd uitdagingen rond sport en bewegen kunnen oppakken. In deze artikelreeks leest u over de ervaringen in het eerste jaar.

15 gemeenten, hogescholen, lokale organisaties en burgers hebben in 2020 gewerkt aan living labs sport en bewegen. Hun samenwerking staat, nu is het tijd voor concrete activiteiten.

Wat maakt een living lab zo kansrijk?

Stevige samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partners, gericht op wensen en behoeften van burgers. Dat resultaat hebben 15 gemeenten geboekt in de eerste fase. De Haagse Hogeschool deed een procesevaluatie. Wat zijn de lessen?

Interview met Mara van der Schaaf

Wat kan de hogeschool bijdragen aan een living lab rond sport en bewegen? John Dierx, lector aan de Avans Hogeschool, legt het uit aan de hand van ervaringen met Triple I.

Interview met John Dierx

In de gemeente Lingewaard ligt het prachtige natuurzwembad Walburgen. Dé trekpleister in de zomer. De coronamaatregelen bleken onverwachte kansen met zich mee te brengen. Sporten en bewegen doet iedereen er nu samen.

Interview met Willy Evers, Yvonne Milder en Sanne Cobussen

Kansrijk opgroeien, dat wil de gemeente Oldambt mogelijk maken voor alle kinderen. Een verrijkte schooldag is een mooie manier om daar samen aan te werken. In het living lab deed Oldambt er een pilot mee.

Interview met Angela Schulingkamp en Alien van der Sluis

Mensen met psychische problemen hebben vaak veel baat bij sporten en bewegen. In Harderwijk werkten ervaringsdeskundigen mee in het living lab. Zij laten zien hoe je aansluit bij wat iemand wél kan.

Interview met Esther van Loo, Kees Grovenstein en Pim Hoek

Het programma Living labs sport en bewegen

Het doel van het programma is het (lokaal) ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen sámen met de burger. Met behulp van open innovatie ecosystemen, de zgn. living labs, wordt samen met gebruikers toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
Dit programma is een gezamenlijk programma van ZonMw en Sportinnovator. Lees meer over het programma

Bekijk ook de andere 11 living labs sport en bewegen

Evaluatie Netwerkfase Living labs sport en bewegen 2020
Auteurs: Marloes Stammen (ZonMw), Mara van der Schaaf (de Haagse Hogeschool) en Iris Nijland (Sportinnovator).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website