In de eerste fase was Avans Hogeschool betrokken bij de opzet van een living lab in de Bredase wijk Hoge Vucht. De coronamaatregelen maken het op dit moment niet mogelijk daarmee verder te gaan in de lopende tweede fase. Maar – zo is het plan – als er weer meer kan, gaat het lab op eigen kracht alsnog concreet van start.

Het is jammer dat Breda na een mooie start nu niet verder gaat in het programma Living Labs Sport en Bewegen. Maar het is een bewuste keuze, vertelt John Dierx, lector Leven Lang in Beweging aan Avans Hogeschool. ‘We werken met een methodiek waarvoor je echt fysiek bij elkaar moet komen, en dat kan nu niet. Je gaat met bewoners op ontdekkingstocht. Dat werkt alleen live. Als we bij ZonMw zouden aankloppen voor vervolgsubsidie, wisten we al dat we meteen om uitstel moesten vragen. Dat zou niet correct zijn.’ Maar van uitstel komt beslist geen afstel, benadrukt Dierx. Daarvoor is de methodiek – Triple-I: interactive, interviewing & imaging – te krachtig en zijn de opbrengsten van de eerste fase te kansrijk. 

Ombuigen naar positief
Het Bredase lab is ‘stadsbreed’ begonnen, vertelt Dierx, met alle relevante partijen die een rol hebben in beweegstimulering. Daarna is met potentiële partners in de wijk besproken wat een handige aanpak is. Een groep mbo-studenten sport en bewegen van Curio heeft via scholen kinderen en ouders betrokken. Hbo-Studenten fysiotherapie van Avans vroegen zorg- en welzijnsprofessionals hoe zij volwassen wijkbewoners kunnen stimuleren tot activiteiten per straat of buurt. De derde focus is de jeugd. Dierx: ‘We willen jongeren die nu vooral rondhangen – en soms dingen vernielen – prikkelen tot positievere activiteiten.’

Directe vragen stellen
Met de Triple-I-methodiek is al veel ervaring opgedaan met bijvoorbeeld vmbo-scholieren. Met groepen waarmee je niet moet gaan vergaderen, kom je via een soort speed-daten toch tot een gestructureerde brainstorm, legt Dierx uit. Dat kan ook goed werken met mensen in een wijk als de Hoge Vucht. ‘Je stelt elkaar heel directe vragen als: waar kan ik jou middenin de nacht voor wakker maken? Wat vind je zó leuk dat je de tijd vergeet? Ook probeer je te achterhalen wat iemands sterke kanten zijn. Dan vraag je niet: waar ben jij goed in? Dat weten mensen vaak niet goed te verwoorden. Het lukt wél met deze vraag: waarvoor komen anderen vaak bij jou om hulp of advies? Zo prikkel je mensen te gaan doen wat ze leuk vinden, en een rol te pakken die bij ze past.’

Durf los te laten
Zodra het kan, gaat het lab met deze aanpak in de wijk aan de slag. Gelukkig, stelt Dierx, is het kruit nog niet verschoten nu het werken met de wijkbewoners nog moet gaan gebeuren. Samen met mbo- en hbo-studenten, die in het lab heel concreet ervaring kunnen opdoen, wil Dierx zo snel mogelijk gaan oogsten wat in de eerste fase is gezaaid. Zodat er in de praktijk een leergemeenschap ontstaat waarin iedereen van elkaar kan leren. En dat is iets anders dan volgens het boekje een paar projecten draaien, benadrukt Dierx. Zijn gouden tip aan gemeenten: heb het lef om los te laten, anders gaat het niet lukken. ‘Blijf niet hangen in een oud stramien van meten en verantwoorden. Werk met een lump-sum en vertrouw erop dat mensen in de wijk echt wat voor elkaar krijgen. Ik kan uit ervaring zeggen: dat levert mooie projecten op, en veel tevredener burgers.’

De deelnemers aan dit project zijn een jaar lang gevolgd. Daar is door Lectoraat LevenLang in Beweging van Avans een documentaire van gemaakt. Bekijk de hele documentaire Een Jaar in Heuvel.

Bekijk het project

Tekst Marc van Bijsterveldt
Tekening Buro Brand
Video Lectoraat LevenLang in Beweging van Avans

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website