Wat kun je als gemeente samen met kinderen, ouders en relevante stakeholders doen om kansrijk opgroeien mogelijk te maken? En met het verbeteren van leefstijl? Zo kun je betere kansen creëren voor deze en toekomstige generaties. In het living lab komt het mooi bij elkaar. Kinderen kunnen met sport immers zowel hun talenten ontdekken als een gezondere leefstijl ontwikkelen.

‘Vanuit de gemeente hadden we altijd al een goed contact met de Hanzehogeschool Groningen. We hebben samen bijvoorbeeld projecten gedaan rond jeugdzorg en leefbaarheid. Toen het programma Living Labs Sport en Bewegen langskwam, hebben we meteen geschakeld en een aanvraag ingediend.’ Dat zegt Angela Schulingkamp, beleidsadviseur sport en LHBT bij de gemeente Oldambt. Haar samenwerkingspartner is bewegingswetenschapper Alien van der Sluis. ‘Als hogeschool leiden wij de professionals van de toekomst op en zijn nauw betrokken bij regionale vraagstukken. We hebben veel ervaring met prakrijkgericht onderzoek en innovatie in de praktijk. In een living lab breng je het allemaal samen: wetenschap, kennis van professionals én ervaringskennis van ouders en kinderen.’

Grote pluim
Oldambt kiest nadrukkelijk voor een breder kader dan ‘alleen‘ sport en bewegen. Dus gezond leven, inclusief opvoedingsondersteuning om ouders daarbij te helpen. Schulingkamp: ‘Voor de gemeente is er een heel concrete aanleiding: de kosten voor jeugdhulp zijn structureel hoger dan de budgetten. Het heeft dus zin om voor preventie te kiezen. Sport kan kinderen veel bieden in hun ontwikkeling. Maar als je alleen met sport en bewegen aan de slag gaat, doe je maar een deel. Je kunt het ene niet oplossen zonder het andere aan te pakken.’ In het living lab is een grote rol weggelegd voor de kinderen zelf. Die hebben in de eerste fase intensief meegepraat in een leerlingenraad. Schulingkamp: ‘Ik wil ze een grote pluim geven voor hun inbreng. Je kunt pas echt zinvol aan de slag als je samen met de kinderen zélf bedenkt wat goed kan passen.’

Talenten ontdekken
In de eerste fase is een pilot gedaan met een zogeheten verrijkte schooldag op basisschool Houwingaham in Bad Nieuweschans, een van de kernen van Oldambt. De school biedt aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld rond cultuur, wetenschap en natuur. En dus gezondheid en bewegen. Van der Sluis: ‘Nikki Jepkema, onderzoeker bij ons lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap, heeft op school een startanalyse gemaakt. Wat is er aan de hand, hoe is de sociaaleconomische situatie? Ze sprak met directie, team, leerlingenraad en ouders. Zo zorg je voor een gedeeld eigenaarschap en kun je samen aan de slag. Dat gebeurde dus eerst met de pilot. Het idee van een verrijkte schooldag is dat ieder kind dezelfde kans krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en ontwikkelen. En dat kan op alle gebieden zijn.’

Klein beginnen
De breedte van wat een school in een verrijkte schooldag aanbiedt, vraagt ook om een brede samenwerking. Die komt in Oldambt al goed van de grond. Schulingkamp: ‘Je kunt de leerkrachten natuurlijk niet alles laten doen om de kinderen te laten groeien en bloeien. We vragen partners in de omgeving om aan te haken. Bijvoorbeeld het jongerenwerk, dat in het buurthuis kookworkshops organiseerde voor ouders en kinderen samen.’ In de tweede fase gaat het erom de sportaanbieders te betrekken, vervolgt Van der Sluis. Daarvoor biedt het Oldambtster Sportakkoord veel kansen. Voor Schulingkamp is het duidelijk wat je als gemeente kunt: gewoon dóén. ‘Begin klein, zoals wij met onze pilot. Leer van je fouten, en sluit aan bij de energie die ontstaat als je dingen samen doet.’

Bekijk het project

Tekst Marc van Bijsterveldt

Foto The Creative Hub
Tekening Buro Brand

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website