Vanuit mijn ervaring weet ik dat hormoonzalf een belangrijke behandelmethode is bij eczeem. En mijn intuïtie zegt ook: vet houden is belangrijk. Maar toen ik in mijn opleiding tot verpleegkundig specialist leerde waarom een hormoonbehandeling en vet houden zoveel effect heeft, kon ik dat met nog meer overtuiging uitleggen aan jeugdigen en hun ouders.

Daardoor ben ik mijn werk niet alleen makkelijker gaan vinden, ook hielp ik jeugdigen en ouders beter. Zij begrepen de behandelmethode beter en werden zo meer gemotiveerd om zich ook aan de behandeling te houden. Win-win dus.

Dit voorbeeld laat zien dat je als JGZ-professional niet alléén op basis van intuïtie, gevoel en ervaring wilt beslissen wat de jeugdige of ouder nodig heeft. Je wilt ook die wetenschappelijke kennis benutten. Kennis geeft je namelijk houvast bij contactmomenten: je weet beter wát je kunt inzetten en ook hóe je behandelingen en innovaties kunt inzetten. Dat helpt om professioneel en vakkundig te werken. Oftewel, je versterkt je vakmanschap. Maar hoe doe je dat dan, het versterken van je vakmanschap? Allereerst door op de hoogte te zijn en blijven van richtlijnen en door instrumenten, interventies en methodieken op een juiste manier te gebruiken.

Deze publicatie helpt je daarmee op weg. Je vindt er de resultaten van 2 belangrijke ZonMw-programma’s die kennis ontwikkelden voor de JGZ: Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg en Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg. Daarin zijn richtlijnen opgezet of herzien, en innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools ontwikkeld. Om zo de JGZ te professionaliseren, waar mogelijk te uniformeren en de uitvoering van de JGZ te verbeteren.

Maar daarmee ben je er nog niet. Want je kunt en doet het niet alleen. Vakmanschap ontstaat door samen te werken, samen op te trekken en van elkaar te leren. Mijn oproep aan jou is dan ook: neem deel aan werk- of onderzoeksgroepen, meld nieuwe inzichten die je opdoet  in het werkveld, en geef het aan als je vragen beantwoord wil zien in bijvoorbeeld richtlijnen. Ga dus zelf actief aan de slag om je vakmanschap te vergroten. En ik beloof je, het levert je veel energie op. Het vormt jezelf op professioneel vlak én je blijft aansluiten bij de veranderende behoeften van jeugdigen en ouders.

Tekst Leene Communicatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website