Jongeren die delicten plegen veroorzaken niet alleen problemen in de maatschappij. Vaak hebben ze zelf ook problemen; thuis, op school, met vrienden en met hun geestelijke gezondheid.

Gerelateerde programma's

Binnen de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) hebben praktijk, onderzoek, opleidingen en beleid tussen 2010 en 2016 samengewerkt aan kennisvraagstukken op dit complexe terrein. Forensische zorg voor jeugd is bedoeld voor jongeren met justitiecontact, met als doel hen in de toekomst weer een positieve bijdrage te laten leveren aan de maatschappij en recidive te voorkomen.

Downloaden

Op 23 november 2017 reikte Han de Ruiter, voorzitter van de programmacommissie Academische Werkplaatsen Jeugd een ZonMw Parel uitgereikt aan de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. De werkplaats heeft bijgedragen aan betere zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website