Wat heeft het kennisprogramma Gender en gezondheid opgeleverd? Welke lessen trekken we voor een vervolg op dit programma?

In 7 interviews geven 14 mensen antwoord op deze vragen, vanuit verschillende perspectieven.

De eindevaluatie van het kennisprogramma Gender en gezondheid bevat stevige conclusies. Zo is de kennisachterstand over sekse- en genderverschillen op diverse gebieden verkleind. De methodologische expertise is juist sterk gegroeid. Ook zijn onderzoekers en professionals zich er meer van bewust dat sekse (biologische en fysiologische verschillen tussen mensen) en gender (sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten) parameters zijn waarmee zij rekening moeten houden.

Na 4 jaar onderzoek in het Kennisprogramma Gender en gezondheid kan niemand er meer omheen: verschillen in sekse en gender doen ertoe. De voorzitter en vicevoorzitter van de programmacommissie maken de balans op.

Sekse- en genderverschillen in zorg en gezondheid zijn niet meer weg te denken

Volgens onderzoekers Margreet de Looze en Sanne Peters is er in korte tijd veel bereikt, maar tegelijkertijd duurt het lang voordat nieuwe inzichten indalen. ‘In veel onderzoek wordt nog steeds gevraagd of je een jongen of een meisje bent’, zegt De Looze.

‘Als vrouwen winnen, betekent dat niet dat mannen verliezen’

Onderzoek naar sekse- en genderverschillen in gezondheid en zorg moet net zo gewoon worden als onderzoek naar verschillen in leeftijd of opleiding. Gerichte programma’s kunnen daar ‘enorm bij helpen’, ervaren Judith Rosmalen en Hanneke Wijnhoven.

Het is niet ‘de vrouwen zus, de mannen zo’

Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid leverde waardevolle nieuwe kennis op over sekse- en genderverschillen. Hoe zorgen we ervoor dat deze thema’s ook hoog op kennisagenda’s blijven staan en dat deze kennis de weg vindt dagelijkse zorgpraktijk?

Groeiende bewustwording leidt tot meer aandacht voor sekse- en genderverschillen

Bewustzijn over de rol van sekse- en genderverschillen in gezondheidsonderzoek is verstevigd. Toch maken ze nog geen structureel onderdeel uit van onderzoek. Hoe kunnen we dat in de toekomst wél voor elkaar krijgen?

Wat zijn de volgende stappen in het stimuleren van gender sensitive science?

Tessa Magnée en Marijn van Wingerden profiteren bijna dagelijks van alles wat ze tijdens de Gender in Research Erasmus Summer Programme geleerd hebben en de vele voorbeelden over het belang van sekse- en genderverschillen in onderzoek.

Intensieve sekse- en gendercursus geeft meerwaarde aan jonge onderzoekers

Het actief betrekken van patiënten en ervaringsdeskundigen speelt een belangrijke rol in alles wat ZonMw doet. Ook in het Kennisprogramma Gender en Gezondheid lag er grote nadruk op participatie.

Veel focus op participatie in Kennisprogramma Gender en Gezondheid
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website