In 2017 hebben de Hersenstichting, het RIVM en het Trimbos-instituut, in samenwerking met enkele andere organisaties, het thema ‘slaap’ als leefstijlfactor met elkaar verkend. Het ging daarbij expliciet om preventie, waarbij slaaphygiëne, slaapduur en slaapkwaliteit kernbegrippen zijn.

Deze verkenning richt zich specifiek op slaap als leefstijlfactor; slechte slaap als gevolg van een slaapstoornis of door andere medische oorzaken valt buiten de scope van dit project. De kennis over slechte en goede slaap als leefstijlfactor is op dit moment gefragmenteerd. Voor eventuele beleidsontwikkeling op dit gebied is het van belang dat er een samenhangend beeld is.

De centrale vraag van deze strategische verkenning is daarom:
Is slechte slaap een probleem voor de volksgezondheid? En zo ja, wat zijn aandachtspunten op het gebied van kennis en preventie?

Download de publicatie

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website