Veel van de slimme zorg wordt al op landelijk niveau ingezet. Onderstaand vind je een overzicht van een aantal van deze projecten.

Onze projecten

Of het nou e-health of Slimme Zorg heet, het zijn hulpmiddelen waardoor ouderen gezond, veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. ‘Maar mijn eigen zintuigen zijn niet voor 100% te vervangen door het scherm’, zegt wijkverpleegkundige Lisa Lammers.’

Mogelijkheden en knelpunten e-health in de wijkverpleging

StayClose is een app waarbij familie en cliënten in een zorginstelling verbonden worden met elkaar. Familie kan video’s uploaden, welke te zien zijn door de cliënt in een beveiligde persoonlijke portal.

Lees meer over StayClose

In coronatijd is het lastig voor ouderen om in contact te komen met elkaar. In je Uppie organiseert telefonische groepsgesprekken onder begeleiding, waarin thema’s als dementie, liefde en de dood voorbijkomen. Dit helpt eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan.

Bekijk de video

Het Formularium geeft een overzicht van actuele medicatieadviezen voor de palliatieve zorg. Dit is sinds kort toegevoegd aan de app PalliArts. Zorgverleners zijn enthousiast, omdat ze sneller en overzichtelijker zien waar ze op moeten letten bij een medicijn. Projectleider Marieke van den Beuken-van Everdingen en internist Shanly Rideaux vertellen erover.

Lees het interview

Samenspel tussen jong en oud is gezond en gezellig. In deze aflevering van ‘Kleine oplossing, grote impact op..’ is te zien hoe online spellen eenzaamheid tegengaat bij ouderen én kinderen laat bewegen in coronatijd.

Bekijk de video

Webish heeft een de video-oplossing ontwikkeld die zonder te downloaden software op ieder apparaat met een internetverbinding tot stand kan komen. Met dit project wordt deze oplossing breed beschikbaar gemaakt, zodat deze toegankelijk wordt voor groepen die nu nog in (digitaal) isolement verkeren.

Lees meer over deze video-oplossing

Psychische problemen bij studenten hangen vaak samen met voortijdige studie-uitval, slechtere studieresultaten en een grotere kans op werkloosheid. Caring Universities implementeerde hiertoe een screeningssysteem voor het opsporen van psychische stoornissen bij studenten en onderzocht de effecten van een online interventie.

Lees meer over Caring Universities

Via de StayFine-app kunnen de jongeren nagaan hoe goed het met hen gaat en geholpen worden om de angst en/of depressie blijvend te overwinnen. Via een chatgroep op vaste tijdstippen, onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, kunnen de jongeren ook steun bij elkaar zoeken en tips en advies met elkaar uitwisselen.

Lees meer over de StayFine-app

In interviews is achterhaald of ervaringskennis relevant kan zijn voor herstel. Er bleek veel behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Hiervoor is een online platform ontwikkeld: Depressie Connect. Daar kunnen mensen met een depressie elkaar ontmoeten en profiteren van ervaringskennis van anderen.

Lees meer over Depressie Connect

Het hebben van werk heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid. Slechts een kwart van de mensen met autisme heeft een baan, mede door problemen die samenhangen met hun autisme. WerkWeb-Autisme is een online platform met informatie, oefeningen en tools rond studie en werk dat hen ondersteunt bij het vinden en behouden van werk.

Lees meer over dit online platform

Impuls voor het opnemen van face-to-face vervangende zorg op afstand in richtlijnen. Eigenaren van richtlijnen kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over zorg op afstand in bestaande richtlijnen. Het gaat om zorg waarmee tijdens de coronacrisis ervaring is opgedaan.

Bekijk de subsidieoproep

Patiënten met chronisch hartfalen kunnen met gebruik van technologie een deel van de zorg thuis ontvangen. Een goed voorbeeld van verpleegkundige hartzorg op afstand. Senior onderzoeker Annemarie van Hout vertelt hoe dit ook in andere zorgsettingen ingezet kan worden.

Lees haar blog

Kinderarts en onderzoeker Sanne Nijhof vertelt over het nieuwe consortium eHealth Junior. 'Over 8 jaar hopen we een platform te hebben waarop kinderen veilig gebruik kunnen maken van gepersonaliseerde eHealthtools.'

Lees het interview

Het evalueren van eHealth toepassingen is cruciaal om ze op waarde te schatten en verder te brengen binnen de zorg. De online methodologiegids is een waardevol hulpmiddel om te bepalen welke evaluatiemethode je kunt gaan gebruiken.

Lees meer over de online gids

Dat e-health ook een rol kan spelen bij een gezonde zwangerschap bewijst dit onderzoek, waarin de app ‘Slimmer Zwanger’ werd ontwikkeld. Dit interactieve en persoonlijke coachingsprogramma helpt bij het verbeteren van ongezonde voeding- en leefstijlgewoonten vanaf het moment van kinderwens. De app is recent erkend als bewezen effectief door het RIVM.

Bekijk het project

Vanwege het coronavirus kunnen veel ouderen geen bezoek meer ontvangen. Hoe houd je, ondanks dat, toch contact? Technologie kan een uitkomst bieden. In dit artikel lichten we een aantal ICT-oplossingen uit het programma Active & Assisted Living uit.

Lees hier het artikel

In diverse dorpen en steden maken inwoners dankbaar gebruik van lokale digitale platforms om samen activiteiten te ondernemen of aan hun gezondheid te werken. Hoe werken die platforms precies? We namen een kijkje in Amsterdam, Putte en in Son en Breugel.

Lees meer over SocialCare

Tijdens de eerste coronagolf lanceerden het Erasmus MC-Sophia en de Erasmus Universiteit de Grow It-app in de regio Rotterdam. Deze app steunt jongeren bij het omgaan met stress, verveling en eenzaamheid tijdens de coronacrisis. Dankzij een subsidie vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de Grow It!-app tijdens de nieuwe lockdown beschikbaar voor alle jongeren in Nederland.

Lees meer over de Grow It-app

Verhalen met elkaar delen zorgt voor meer erkenning, herkenning en verbinding. En waar meer gedeeld wordt, heerst minder eenzaamheid. Daarom ontwikkelt het project hiStory een app waarmee ouderen hun verhalen kunnen delen.

Lees meer over hiStory

Waarom komt het opschalen van technologie voor ouderen niet van de grond? Volgens Floris Venneman kijken we niet genoeg naar wat ouderen écht willen. Hij doet een pleidooi om met technologie bij hun behoeften aan te sluiten.

Lees het interview met Floris

1 op de 5 jongeren kampt met somberheidsklachten. Door de coronacrisis neemt dit toe. Deventer helpt deze jongeren met een online zelfhulpcursus i.c.m. gesprekken met een praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ).

Lees over Blended Grip op je Dip

Relevante links© ZonMw 2021

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website