Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal ZonMw e-healthprojecten in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Onze projecten

Of het nou e-health of Slimme Zorg heet, het zijn hulpmiddelen waardoor ouderen gezond, veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. ‘Maar mijn eigen zintuigen zijn niet voor 100% te vervangen door het scherm’, zegt wijkverpleegkundige Lisa Lammers.’

Mogelijkheden en knelpunten e-health in de wijkverpleging

Virtuele assistent Anne helpt mensen om zelfstandig te blijven. De oplossing werd ontwikkeld voor ouderen met dementie, maar de virtuele assistent blijkt voor meer doelgroepen geschikt te zijn.

Lees meer over virtuele assistent Anne

Om slachtoffers van partnergeweld te ondersteunen is een online hulp-website ontwikkeld: www.safewomen.nl. SAFE biedt een laagdrempelige en veilige online omgeving voor vrouwen die partnergeweld (hebben) ervaren om inzicht te krijgen in hun eigen situatie en de hulpopties die er zijn. Hierdoor wordt de drempel naar reguliere hulpverlening verlaagd.

Lees meer over SAFE

eWare combineert de leefstijlmonitoring van Sensara en de sociale zorgrobot Tessa in één slimme oplossing.

Lees meer over eWare

Slimme sensoren die het gebruik van schoenen weergeeft. En een iPad-scanner voor beter passende schoenen. Lisette van Gemert onderzoekt of orthopedische schoenen beter gedragen worden met een nieuwe procedure voor het aanmeten.

Bekijk de video

2000 inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen maken gebruik van een digitaal hulpmiddel om hun netwerkzorg te organiseren. De cliënt neemt de regie om alle hulpverleners en naasten digitaal met elkaar te laten communiceren.

Lees meer over Zorg en ondersteuning maximaal op elkaar afgestemd door OZOverbindzorg

Het innovatiecluster ´handen van het bed´ zet zich in voor het opschalen van een samenhangend aanbod van interventies voor zorg op afstand. De algehele constatering is dat zorg op afstand tot op heden veelal ‘aanvullend’ is ingezet en daadwerkelijke substitutie van traditionele zorgverlening nog beperkt is en ook nog niet voldoende wordt ingezet ter ondersteuning van de mantelzorgers. Hier moet een kentering in komen – het inzetten van de verschillende mogelijkheden voor zorg op afstand moet integraal onderdeel worden van het verpleegkundig proces. Digitaal op afstand wat kan, dichtbij wat moet. Niet vrijblijvend maar structureel borgen in denken en doen. De gedragen visie van zorgpartijen in de regio Achterhoek is: op afstand wat kan, dichtbij wat moet. Sensire, Santiz, NAAST en Menzis slaan als innovatiecluster in de Achterhoek de handen ineen om concreet invulling te geven aan deze visie. Concreet stelt het innovatiecluster zichzelf als doel om met de inzet van genoemde interventies actief in te zetten wanneer deze bijdragen aan één of meerdere doelstellingen vanuit het Programma Langer Thuis van VWS, te weten: eigen regie en kracht, veiligheid in de thuissituatie, verhoogde kwaliteit van zorg en/of ondersteuning mantelzorger.

Lees meer

Carintreggeland wil in de wijkverpleging het leveren van Beeldzorg – door middel van de applicatie Mobilea – versneld uitrollen vanwege de Coronacrisis. De projectactiviteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning én de kwaliteit van zorg op afstand voor thuiswonende cliënten en hun mantelzorgers ten tijde van de coronacrisis.

Lees meer

Één systeem waarop écht iedereen aangesloten is, wat voldoet aan privacywetgeving en wat per oudere op maat ingericht is. In regio Rivierenland is de gezamenlijke ambitie vanuit het programma Samen… Oud in Rivierenland om ervoor te zorgen dat het samenwerkingsplatform OZO verbindzorg hét enige en goedwerkende platform is waar alle zorg- welzijn en ondersteuningsprofessionals en patiënten/cliënten/mantelzorgers gebruik van maken, te starten met ouderenzorg en uit te breiden naar andere doelgroepen. Goede afstemming tussen professionals draagt bij aan betere samenwerking en coördinatie in de zorg in de zorg voor (kwetsbare) ouderen. Om adequaat met de juiste personen af te stemmen over de zorg en ondersteuning is het essentieel dat er snel en helder overzichtelijk is wie er zijn betrokken bij een oudere én er op een laagdrempelige en beveiligde manier gecommuniceerd kan worden. Eigen regie bij de oudere/mantelzorger (niet ‘over’, maar ‘samen met’) is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Daarvoor is één gezamenlijk platform nodig waar alle betrokken professionals en oudere/mantelzorger digitaal samenkomen en eenvoudig kunnen afstemmen, procesinformatie delen en documenten uitwisselen. Daarnaast blijven digitale systemen bedoeld voor andere dan zaken zoals dossiervoering en registratie beschikbaar voor iedere organisatie. In dit project werken VVT instellingen, gemeentes, zorggroepen, welzijn, apothekers, paramedici en ziekenhuis samen. Het uitbreiden naar andere partijen werkzaam in jeugd en GGZ is een toekomst ambitie.

Lees meer over Ozoo verbindzorg

Relevante links© ZonMw 2021

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website