Binnen de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is een nieuwe subsidie beschikbaar, de stimuleringssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren. In korte video's wordt toelichting gegeven op verschillende onderdelen van de subsidieoproepen.

Doel

In deze video wordt verteld wat het doel is van de stimuleringssubsidierondes binnen de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis.

Beoordelingscriteria

Deze video gaat over de beoordelingscriteria die gehanteerd worden bij de stimuleringssubsidierondes van de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis.

Randvoorwaarden

In deze video worden de randvoorwaarden toegelicht waaraan een aanvraag voor een stimuleringssubsidie moet voldoen binnen de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis.

Subsidieoproepen

De stimuleringssubsidie draagt bij aan het verbeteren van de relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken. Het budget voor DoelmatigheidsOnderzoek is maximaal € 290.000, voor Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis € 160.000. U kunt maximaal € 10.000 aanvragen. Bij toekenning van de subsidie is de uiterlijke startdatum van uw project eind maart 2021.

Beoordeling en deadline

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De oproep sluit uiterlijk 29 september 2020, 14.00 uur. Er kan worden gekozen om de oproep eerder te sluiten als het budget ruimschoots overschreden wordt.

Vragen?

E-mail

Neem contact op via e-mail: doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl of hulpmiddelen@zonmw.nl

Telefonisch

U kunt ons bereiken op (070) 349 54 65.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website