Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen wil met de STIP ronde (Stimulering Toepassing In de Praktijk) Proeftuinen Therapietrouw de inzet van therapietrouwinterventies in de praktijk op lokaal niveau ondersteunen. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn in de klinische praktijk.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 december 2019 is toelichting gegeven op diverse onderdelen. In deze publicatie vindt u de presentaties die tijdens deze middag zijn gehouden, een lijst met frequent gestelde vragen en stellen we het STIP-team aan u voor.
Wij wensen u veel succes met uw aanvraag.

Het STIP-team Goed Gebruik Geneesmiddelen

Bekijk de subsidieoproep

Tijdpad subsidieoproep

Deadline projectidee14 januari 2020 om 14.00 uur
Bekendmaking besluit uitwerking projectidee21 februari 2020
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag30 april 2020
Ontvangst commentaar referenten20 mei 2020
Indienen wederhoor4 juni 2020
Interview met commissie2 juli 2020
Bekendmaking toekenning subsidieUiterlijk eind juli 2020
Uiterlijke startdatumZ.s.m. maar uiterlijk eind 2020

 

Begeleiding proeftuinen

Voorafgaand aan de subsidieoproep is een opdracht toegekend aan het Make-It consortium, een samenwerkingsverband, dat actuele kennis, kunde en middelen rond het bevorderen van therapietrouw zal bundelen. (www.makeitconsortium.nl). Het Make-It consortium zal de proeftuinen begeleiden en ondersteunen bij de implementatie van interventie op het gebied van therapietrouw. Vertrekpunt zijn reeds aangetoonde effectieve en goed implementeerbare interventies. Hierbij wordt gebruikgemaakt van bestaande interventies die te vinden zijn op interventienet.nl, aan te passen aan de specifieke setting. Interventies die nog niet in deze database staan, maar wel voldoen aan de criteria voor opname in deze database, kunnen worden ingebracht in overleg met het Make-It-consortium.

Bekijk de website van het Make-It consortium

Verslag informatiebijeenkomst

Op 4 december 2019 heeft in de Jaarbeurs in Utrecht een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de STIP Ronde Proeftuinen Therapietrouw. De bijeenkomst was bedoeld voor eerstelijns zorgverleners, zoals apothekers, huisartsen en (thuis)zorgorganisaties die bewezen therapietrouw interventies in de praktijk op lokaal niveau willen implementeren in een proeftuinsetting.
Tijdens de bijeenkomst is achtergrondinformatie gegeven over de vereisten voor deze subsidieronde, het proces en de inhoudelijke criteria voor de proeftuinen. In verschillende interactieve workshops is in kleine groepen de invulling van een potentiële proeftuin besproken met experts van het Make-It consortium. De presentaties die deze dag zijn gegeven staan hieronder vermeld.

Veelgestelde vragen

Contact met het team voor specifieke vragen

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze in de bijeenkomst nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden STIP Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Team STIP:

portret Inge Daemen

Inge Daemen

senior programmamanager

Peggy van den Biggelaar

programmasecretaris

Het team wordt ondersteund door Abida el Haddioui.

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website