Duurzame uitwisseling tussen opleiding en praktijk met het oog op het veranderende werk in de jeugdsector. Dat is waarvoor hogescholen en praktijkorganisaties samenwerken in leernetwerken. ‘Kennis, artikelen en werkwijzen van hogeschool, onderzoek en de praktijk worden structureel met elkaar gedeeld’, aldus dr. Christian Wallner, die onderzoek doet naar de meerwaarde van 5 regionale leernetwerken jeugd.

‘In een leernetwerk gaan hogescholen, praktijkorganisaties en bijvoorbeeld beleidsmakers structureel met elkaar in gesprek, omdat ze merken dat er uitdagingen zijn in de maatschappij die ze niet alleen kunnen oplossingen, zoals de integrale aanpak van kindermishandeling’, licht Wallner toe. Via een leernetwerk zien docenten en studenten meteen wat er op dit moment in de praktijk speelt door in gesprek te gaan met professionals uit de praktijk. ‘Studenten kunnen dit meenemen in hun opleiding tot bijvoorbeeld jeugdprofessional, en onderzoekers en docenten van de hogeschool kunnen deze kennis weer doorvoeren om hun opleiding beter op de praktijk en met actuele kennis in te richten.’

‘Studenten en docenten zien door de leernetwerken meteen wat er op dit moment in de praktijk van de jeugdsector speelt.’

Contact

Docent, student en professional gaan als gelijken het gesprek met elkaar aan. Een erg waardevolle manier van leren volgens Wallner: ‘Je leert echt van en met elkaar op een heel open manier. Kennis is tegenwoordig overal, maar via deze leernetwerken kun je sociale competenties aanleren die je anders niet tegenkomt in het curriculum. Bijvoorbeeld: hoe leer je samenwerken met de verschillende partners die je als professional tegenkomt in de jeugdsector? Dat is voor studenten heel waardevol. De begeleidende rol bij het samen leren tussen praktijk en opleiding moet je als docent van de toekomst hebben.’

Gezamenlijke ambitie

Voor de lange termijn is de duurzame samenwerking die ontstaat tussen een opleiding en de praktijk heel waardevol, merkt Wallner. ‘Een hogeschool start vaak met het bouwen van een groep deelnemers voor het leernetwerk. Vervolgens kost het tijd om vorm te geven aan ieders rol binnen het netwerk. Een leernetwerk wordt een succes wanneer er een gemeenschap wordt gecreëerd. Wat is onze gezamenlijke ambitie en ons gezamenlijke doel?’ Vervolgens wordt er voor langere periode kennis en werkwijzen met elkaar gedeeld. En Wallner ziet ook dat deelnemers aan de leernetwerken gemotiveerder en enthousiaster raken over hun opleiding en werk, omdat ze er met anderen over kunnen sparren.

Meedenken over oplossingen

Tijdens zijn periode aan de Haagsche Hogeschool was Wallner ook projectleider van de succesvolle Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde. ‘We zagen bijvoorbeeld een student die vertelt over een casus uit de opleiding en een professional die vervolgens vanuit eigen ervaring kan meedenken over oplossingen. Ook ziet de zorgprofessional dat andere organisaties met dezelfde uitdagingen bezig zijn. Zo weet je dat je er niet alleen voor staat en dit verhoogt het zelfvertrouwen en daarbij ook de kwaliteit van de zorg. Op deze manier heeft het leernetwerk direct een effect voor de deelnemende partijen.’

Hoewel Wallner middenin het onderzoek zit naar de 5 regionale leernetwerken jeugd, zijn de voorlopige resultaten net zo positief. ‘Deelnemers van de leernetwerken jeugd geven aan dat de georganiseerde activiteiten en interacties tussen samenwerkende partners direct meerwaarde hebben. Zo ontstaat er bijvoorbeeld betere afstemming over stageopdrachten, waardoor deze beter aansluiten bij de praktijk van de organisaties.’

Wallner heeft 9 jaar gewerkt aan de Haagse Hogeschool en daar veel onderzoek gedaan naar het nut van leernetwerken in de wijkverpleging. Tegenwoordig is Wallner lector Verpleegkundige Ouderenzorg via een samenwerking tussen de Hogeschool Leiden en zorginstelling Marente. Ook onderzoekt hij hoe een succesvol leernetwerk tot stand komt en wat de deelnemende partijen eruit kunnen halen voor hun onderdeel van de jeugdsector.

Gerelateerde links

Tekst Leene Communicatie. Portret Martin de Bouter. Sfeerbeeld Studio Oostrum

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website