Dankzij subsidie van ZonMw kon het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SuNa) voor jongeren in Den Haag zich in 2017 uitbreiden naar alle leeftijden. De afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep biedt nu succesvolle nazorg aan jongeren én volwassenen die een suïcidepoging hebben gedaan.

In de jaren dat Marion Ferber (commissielid Suïcidepreventie) in het onderwijs werkte, kreeg ze regelmatig te maken met zelfdodingpogingen en zelfbeschadiging onder jongeren. Ze greep haar kans om deze problematiek aan te pakken.

Lees het interview met Marion Ferber

Ursula Dewkalie is sinds 2017 leidinggevende van het SuNa-team. ‘We zien dat SuNa werkt. Ik ben dan ook erg enthousiast over onze aanpak. We willen in 2020 nog meer verbinding zoeken en suïcidepreventie op de kaart zetten.’

Lees het interview met Ursula Dewkalie

Projectleider en casemanager Diane Blommestijn verzorgt regelmatig voorlichtingen over SuNa. ‘Door het onderwerp bespreekbaar te maken, hopen we de drempel te verlagen zodat men handvatten heeft om erover te praten.’

Lees het interview met Diane Blommenstijn

Deanne van der Vlist is bijna vanaf het begin betrokken bij SuNa. ‘De drempel om hulp te zoeken na een suïcidepoging kan hoog zijn. Als casemanager SuNa jeugd heb ik een helikopterview en kan ik de jongere houvast en begeleiding bieden op alle leefgebieden.’

Lees het interview met Deanne van der Vlist

Patrick (38 jaar) kwam in een zeer stressvolle situatie terecht en deed in 2019 een suïcidepoging. ‘Na de ziekenhuisopname stonden de medewerkers van SuNa voor me klaar. Ik heb 10x meer aan hun hulp dan van alle andere hulpverleners.’

Lees het interview met Patrick (38)
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website