Deanne van der Vlist is sinds 11 jaar werkzaam als casemanager bij SuNa Jeugd. Ze biedt nazorg aan jongeren (tot en met 27 jaar) in Den Haag die een suïcidepoging hebben ondernomen. Deanne is nagenoeg vanaf het begin betrokken bij SuNa. Eerst vanuit de Jutters, vervolgens vanuit de GGD Haaglanden en sinds 2017 is SuNa vanuit de afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep.

‘Soms zeggen mensen tegen me ‘jee wat een moeilijk werk doe je’. Ik vind het juist heel divers en uitdagend werk, je gaat al snel ‘de diepte in’. Je moet out of the box kunnen denken en we zitten veelal in het grijze gebied van de zorg. We (SuNa) kunnen echt iets betekenen voor een jongere.’

Stressvolle situatie

‘Voordat jongeren een suïcidepoging doen, zijn ze in een voor hun zeer stressvolle situatie terechtgekomen. Bijvoorbeeld door thuisomstandigheden of culturele opvattingen waarbij de kloof tussen ouders en jongeren niet te overbruggen lijkt. Dit kan komen door de seksuele voorkeur van de jongere. Soms door relationele problematiek. Ook schulden of huisvestingsproblemen kunnen leiden tot deze stress/wanhoop. Vaak spelen er meerdere problemen. Dan lijkt suïcide soms de enige uitweg’.

‘Als SuNa casemanager heb ik een helikopterview en kan ik de jongere houvast en begeleiding bieden op alle leefgebieden.’

 

Deanne van der Vlist

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Drempel

‘Wanneer een jongere na een suïcidepoging in het ziekenhuis terecht komt en gezien is, is het belangrijk dat ze hulp krijgen. Vaak schamen ze zich voor wat er is gebeurd of weten niet goed waar ze terecht kunnen voor hulp/begeleiding. De drempel om hulp te zoeken kan dan erg hoog zijn.’

Proactieve aanpak

‘Wanneer het ziekenhuis een jongere na een poging bij ons aanmeldt, zoeken wij binnen 7 dagen contact. In eerste instantie telefonisch, mocht dit niet lukken dan gaan we eventueel bij het huisadres langs. De contactmomenten stemmen we af op wat de jongere prettig vindt. We kunnen een jongere op kantoor spreken, maar ook in de stad, in een wijkcentrum of buurthuis bijvoorbeeld. Dit maakt onze aanpak laagdrempelig.’

‘Wij zijn gelukkig niet gebonden aan een ‘no show protocol’. Als een jongere niet op zijn afspraak komt, stuur ik een bericht ‘ik heb je gemist, wanneer kun je wel langskomen’.’

Ontwikkelingen

‘De afgelopen 11 jaar hebben we veel gepionierd en stappen gezet. De professionalisering van de SuNa aanpak is in een stroomversnelling gekomen. Dit is te danken aan een uitbreiding van ons team. In 2017 is er door middel van financiering vanuit ZonMw een uitbreiding van SuNa naar alle leeftijden gerealiseerd. SuNa Volwassenen begeleidt de doelgroep in de leeftijd 28+. Ook dit blijkt succesvol. In 2018 is Indigo Preventie Rijnmond, ook middels financiering vanuit ZonMw, gestart met een SuNa project vanuit onze methodiek.’

‘SuNa is een waardevolle aanvulling binnen de al bestaande (ggz) zorg.’

SuNa over de grens

'We hebben in 2017 de Parnassia prijs gewonnen voor het meest innovatieve en veelbelovende project. Naar aanleiding hiervan zijn we met het team naar het Internationale Suïcide Preventie Symposium in Gent geweest en hebben een workshop verzorgd. Op basis van deze workshop zijn de casemanagers uitgenodigd als hoofdsprekers tijdens de 11th National Suicide Prevention Day in Luxemburg die plaatsvond in oktober 2019.'

Succes

‘De SuNa aanpak is een succes! Afgelopen jaar hebben we zo’n 180 jongeren geholpen. Dat er al zoveel gedaan is, komt door het goede team. Iedereen is enthousiast en we tillen elkaar naar een hoger niveau. Ik hoop dat onze methodiek ook op veel andere plekken wordt ingezet.’

Lees meer

Denk jij aan zelfdoding?

Of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113, bel gratis 0800-0113 of chat via www.113.nl.
Ben je in levensgevaar? Bel dan 112.

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website