Ursula Dewkalie werkt al bijna 30 jaar in de ggz hulpverlening. Sinds 2017 is ze leidinggevende van het SuNa-team: suïcidepoging nazorg. ‘We zien dat SuNa werkt. In het 1e jaar is het risico op een 2e suïcidepoging 30 tot 50x groter dan bij iemand die geen poging heeft gedaan. Slechts 5% van onze cliënten onderneemt tijdens de casemanagementperiode een 2e poging. Ik ben dan ook erg enthousiast over onze aanpak. We willen in 2020 nog meer verbinding zoeken en suïcidepreventie op de kaart zetten.’

Naast leidinggevende taken is Ursula Dewkalie ook betrokken bij de inhoud. ‘Het is erg belangrijk om nieuwe interventies op beleidsniveau handen en voeten te geven. Onze diensten zijn onze kennis en die moeten we kunnen overbrengen. De verhalen van cliënten en de verbindingen die de casemanagers maken intrigeert me elke keer. Ik hou van contact met mensen. Hun gedrag kan me echt verwonderen. Daardoor kan ik dit werk blijven doen. Ik leer nog elke dag over hoe mensen in elkaar zitten.’

Aanleiding SuNa

‘In 2005 werd SuNa in het leven geroepen. Aanleiding was een signaal van GGD Haaglanden over hiaten in de keten in de nazorg voor jongeren na een suïcidepoging.  Vooral bij Hindoestaans-Surinaamse en (jonge) Turkse vrouwen in Den Haag komen suïcidepogingen relatief veel voor. De toenmalige wethouder Rabin Baldewsingh en Marion Ferber van de GGD hebben SuNa voor jongeren opgezet. (Lees hier meer in een interview met Marion Ferber)

Ursula Dewkalie, leidinggevende van het SuNa-team

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Onderdeel Parnassia Groep

‘In 2016 leek het erop dat SuNa als onderdeel van de ggd zou verdwijnen. Daar is veel protest tegen gekomen. Binnen de Parnassia Groep hebben we nagedacht over hoe we dit konden oplossen en hebben gesprekken met ketenpartners en de gemeente gevoerd. We waren gedreven om SuNa niet verloren te laten gaan. Om SuNa een onderdeel te laten zijn van de gemeente en niet alleen van de ggz, is gekozen om het programma vanuit de afdeling preventie te organiseren. De bestaande stuurgroep met ketenpartners en de vernieuwde convenant werd de basis van het programma.’

‘Ongeveer 60% van onze cliënten zijn (nog) geen patiënten in de ggz en verdienen ook aandacht na een suïcidepoging’

Alle leeftijden

‘SuNa voor jongeren werd al volledig gefinancierd door de gemeente. Dankzij een subsidie van ZonMw konden we in 2017 SuNa uitbreiden naar alle leeftijden. Er stond weinig op papier, dus we hebben alle informatie verzameld en bij elkaar gebracht in een handboek. Er is hard gewerkt. SuNa casemanagement voor jongeren én volwassenen is nu onderdeel van ggz preventie in Den Haag.’

‘We focussen op preventie: het voorkomen van een (tweede) suïcidepoging.’

Casemanager

‘Binnen een week nadat iemand een suïcidepoging heeft gedaan, wordt hij benaderd door een casemanager. Hoe sneller we in gesprek zijn, hoe groter de kans dat er geen 2e poging wordt gedaan. Casemanagers gaan direct in gesprek over de poging. Het is belangrijk dat we er geen taboeonderwerp van maken. Open gesprekken voeren, dat is onze kracht.’

Wil je meer weten over de SuNa aanpak? Lees dan het persoonlijke verhaal van Patrick over zijn suïcidepoging of laat je inspireren door de werkwijze van casemanagers Diane Blommestijn en Deanne van der Vlist.

Trots

‘Er is veel gebeurd om trots op te zijn. SuNa heeft de Parnassia prijs voor veelbelovend programma gewonnen. Vooral de verbinding tussen ggz en de sociale omgeving in Den Haag werd geroemd. Het SuNa project voor volwassenen is succesvol. Dat we SuNa kunnen aanbieden aan jongeren en volwassenen aanbieden is een verantwoording maar zeker ook een eer.’

Uitbreiden

‘Als preventieafdeling willen we ook aan de slag met het onderwerp voor er een poging is geweest. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een project van onze partner ggz Breeburg te implementeren: Supramocol. Zij zoeken proactief naar cliënten die rondlopen met ernstige suïcidale gedachten. Ze monitoren hen en brengen ze in contact met de juiste hulpverlening. Waar SuNa zorg levert na een poging, doen zij dit dus ervoor. Dat sluit mooi op elkaar aan.’

Op de kaart

‘We krijgen in 2020 ook de mogelijkheid om preventie van suïcidepogingen nog beter op de kaart te zetten. We willen ketenpartners die nu nog niet direct betrokken zijn binnen halen. Bijvoorbeeld huisartsen. We zijn in gesprek met 113 en de gemeente om suïcidepreventie op te zetten. Onze collega’s in Rotterdam zijn met subsidie van ZonMw ook gestart met SuNa. Hopelijk volgen meer gemeenten.’

Verbinden

‘We kunnen nog veel van elkaar leren. Mijn ambitie is dan ook om te blijven verbinden. Het uitwisselen van projecten rondom suïcidepreventie is daar heel belangrijk in. Om suïcidepreventie in Den Haag een plek te geven willen we de opdracht van de stuurgroep SuNa vergroten en er een stuurgroep suïcidepreventie in Den Haag van maken. Alle partijen in Den Haag die aandacht voor het onderwerp willen genereren, zijn welkom. Zo trekken we samen op om de cliënt niet uit het oog te verliezen.’

Lees meer

Denk jij aan zelfdoding?

Of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113, bel gratis 0800-0113 of chat via www.113.nl.
Ben je in levensgevaar? Bel dan 112.

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website