Suïcide is een onderwerp dat vaak wordt onderbelicht. Toen er 2 jaar geleden een vacature kwam voor een projectleider bij SuNa volwassenen, was Diane Blommestijn gelijk geïnteresseerd. ‘De functie was voor 2 jaar, maar ik heb de gok genomen. Ik hou van pionieren en het is mooi om aan een project als SuNa mee te werken. Ik heb geen dag spijt gehad! SuNa is succesvol en ik werk in een ontzettend leuk team.’

‘Ik ben werkzaam als projectleider en casemanager SuNa volwassenen (leeftijd 28+). Als projectleider houd ik me samen met het management bezig met teamoverstijgende zaken. Bijvoorbeeld het uitwerken van de SuNa methodiek en het plannen van voorlichtingen en workshops aan zorgprofessionals. Als casemanager bied ik nazorg aan volwassenen die bij de Spoedeisende hulp (SEH) van de Haagse ziekenhuizen terecht zijn gekomen na een suïcidepoging.’

‘Ons team is heel goed op elkaar ingespeeld. We communiceren duidelijk en direct. Dat is heel belangrijk als je met deze doelgroep werkt.’

Contact

‘Wanneer een cliënt op de SEH gezien is na een suïcidepoging, vraagt de zorgverlener toestemming voor aanmelding bij SuNa. Wij zoeken binnen 7 dagen contact. We proberen in eerste instantie iemand telefonisch te bereiken. Lukt dit niet, dan gaan we langs bij het huisadres om contact te leggen. In de periode november 2017 t/m mei 2019 hebben we 324 aanmeldingen voor SuNa volwassenen gehad. Daarvan hebben we slechts 24 mensen niet kunnen bereiken.’

Projectleider en casemanager Diane Blommestijn

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar behoefte

‘Iedere cliënt krijgt een eigen casemanager. Wij hebben weinig voorinformatie en ieder 1e contact kan een ander verloop hebben. Het doel van het gesprek is wel altijd hetzelfde: het maken van contact en samen beoordelen of SuNa kan ondersteunen. Punten die aan bod komen zijn bijvoorbeeld hoe het op dat moment met de cliënt gaat, uitleg over SuNa en hoe wij kunnen ondersteunen.’

Extra ondersteuning

‘SuNa biedt géén behandeling maar extra ondersteuning na een suïcidepoging. Dit kan op psychisch gebied zijn maar ook op andere vlakken. Want de aanleiding van een suïcidepoging binnen de volwassenen doelgroep is naast psychiatrische problematiek ook sociaal maatschappelijke problematiek, zoals financiële, huisvestings- en/of relatieproblemen.’

Volgen

‘Na het 1e contact houden we telefonisch contact of spreken wekelijks af. Op kantoor, of bij de cliënt thuis. Net wat iemand nodig heeft. Dat kan dus 1 keer zijn of vaker, meestal gedurende 4 tot 6 maanden. We volgen iemand totdat de situatie weer stabiel is of passende zorg goed is ingezet. Patrick volg ik bijvoorbeeld al een jaar. De zorg is bij hem nog niet zo ingekleed, dat hij zonder begeleiding van SuNa kan.’ (lees hier het interview met Patrick)

Voorlichting

‘We geven regelmatig voorlichting over SuNa aan beide Haagsche ziekenhuizen, de crisisdienst van Parnassia en ketenpartners zoals gemeentelijke wijkteams. Alle professionals moeten weten wat SuNa is zodat ze kunnen doorverwijzen. Het bespreken van suïcidaliteit is voor veel mensen niet eenvoudig. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, hopen we de drempel te verlagen zodat men handvatten heeft om erover te praten.

We hopen in de toekomst onze voorlichtende rol uit te kunnen breiden, niet alleen aan onze ketenpartners maar ook aan de toekomstige professionals. We gaan bijvoorbeeld binnenkort een workshop geven aan leerlingen van een mbo-verpleegkunde opleiding’.

Trots

‘Ik ben enorm trots op onze cliënten, over de openheid en het vertrouwen dat wij van ze krijgen. En ik ben trots op het team en wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt. Samen gaan we er 100% voor! Ik hoop dat iedere gemeente binnenkort de SuNa methodiek omarmt en implementeert om extra ondersteuning te bieden naast de al bestaande zorg.’

Lees meer

Denk jij aan zelfdoding?

Of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113, bel gratis 0800-0113 of chat via www.113.nl.
Ben je in levensgevaar? Bel dan 112.

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website