Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst.

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen? Daarover gingen we in gesprek met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners.

ZonMw en NWO organiseerden op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'.

Lees hieronder de verslagen van de verschillende programmaonderdelen.

Minister Van Engelshoven verzorgde de opening van de bijeenkomst en drong aan op een dag met open discussies. Jeroen Geurts en Stan Gielen spraken hun verwachtingen voor de dag uit. Dit werd gevolgd door een discussie met vijf academici.

Meer over opening en gesprek met wetenschappers

Prof. dr. Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht, schetst een beeld van hoe de wetenschapper 2030 eruit ziet. Zij vindt het hoog tijd dat ook andere talenten worden gewaardeerd en erkend.

Meer over meer waardering

Een lesje geschiedenis

Hoe komen we aan ons huidige systeem van waarderen en belonen van de wetenschapper? Een kort overzicht en gesprek met prof. dr. Barend van der Meulen, hoofd onderzoek Rathenau Instituut.

Meer over een lesje geschiedenis

Prof. dr. Jet Bussemaker is hoogleraar beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden. Zij pleit voor meer uitwisseling tussen de wetenschap, de maatschappij, het onderwijs en bedrijfsleven.

Meer over het gesprek

Prof. dr. ir. Ionica Smeets spreekt in haar column tijdens de conferentie over de ‘heroïsche strijd’ aan de randen van het vakgebied, de verkenningstocht met een ‘legioen studenten’ en het ‘duel’ met woorden.

Meer over het eindeloze gevecht

Hoe kun je als wetenschapper in een meer divers systeem beter tot bloei komen? Niet alle onderzoekers hoeven in de mal van hoeveelheid publicaties te passen. Dit en meer is waar prof. dr. Jeroen Geurts over in discussie ging met de aanwezigen.

Meer over de droom van een onderzoeksfinancier

Nederland moet zijn positie als frontrunner koesteren. Open science met open data en open access behoren tot prioriteiten van de Europese Commissie, stelde Jean-Eric Paquet, Director-General Research and Innovation van de Europese Commissie.

Lees meer over het Europees perspectief

Wat is een gezonde balans tussen onderwijs en onderzoek en hoe kun je inzet voor goed onderwijs voldoende stimuleren en waarderen?

Meer over onderwijs versus onderzoek

Wetenschap is van oudsher een individualistische aangelegenheid, maar de tijd van de solitaire wetenschapper lijkt voorbij. Grote vragen worden in teams beantwoord.

Meer over teamspelers versus supersterren

Excellent onderzoek, innovatief onderwijs, integriteit, inspirerend leiderschap en maatschappelijke impact zijn belangrijke eisen. Maar moet een wetenschapper alles kunnen?

Meer over vaardigheden

Het huidige systeem kijkt vooral naar bibliometrische outputfactoren. Hebben deze indicatoren nog toekomst of moet er minder op de output worden gelet en meer op het proces en de relevantie?

Meer over indicatoren versus narratieven

Is het erg om voorop te lopen? De revolutie moet ergens beginnen, dus waarom niet in Nederland? Zijn we daar klaar voor?

Meer over Nederland versus de rest van de wereld

Welk effect hebben de ongeschreven regels in het wetenschapssysteem op diversiteit en inclusie? Hoe zorgen we in het nieuwe systeem voor gelijke kansen voor iedereen?

Meer over inclusiviteit versus ongeschreven regels

Meer over de panel- en zaaldiscussie over de belangrijkste uitkomsten van de break-out sessies en stellingen.

Meer over de paneldiscussie

Het gesprek over de wetenschapper 2030 begon al voor de bijeenkomst op 23 mei en gaat tot op de dag van vandaag nog door via #wetenschapper2030 en in de LinkedIn groep Wetenschapper2030. Praat u ook mee?

Praat mee over wetenschapper 2030
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website