Hoe neem je onderwijsactiviteiten mee in de waardering? Onderzoek en onderwijs zijn twee hoofdtaken van wetenschappers. Toch wordt het geven van onderwijs vaak minder zwaar meegewogen in de beoordeling. Wat is een gezonde balans tussen onderwijs en onderzoek en hoe kun je inzet voor goed onderwijs voldoende stimuleren en waarderen?

De twee hoofdtaken van de universiteit, onderzoek en onderwijs, worden als aparte activiteiten gezien. De vraag hoe hiertussen meer evenwicht kan worden aangebracht en of dat nodig is  stond centraal tijdens de discussie. Het bleek dat landen, universiteiten en vakgroepen verschillend met die balans omgaan. Maar als het gaat om het zoeken naar meer evenwicht op persoonlijk niveau, is flexibiliteit belangrijk, stelden de deelnemers, zodat wetenschappers zelf kunnen kiezen of ze het ene jaar meer onderwijs geven dan het andere.

Type onderwijs

Ook het type onderwijs en de kwaliteit werden besproken. Het is het belangrijk om studenten, collega’s en docenten hierbij te betrekken, aldus de deelnemers.

Subsidieaanvragen

Een ander deel van de discussie richtte zich op de rol van subsidieaanvragen. Als de voorstellen uitgaan van individuen en niet van teams dan dragen deze bij aan de disbalans.

Als de individuele aanvragers vooral worden beoordeeld op wetenschappelijke inzet en output dan krijgt onderwijs geen prioriteit bij wetenschappers, want ze worden er niet voor beloond. Het team, waarbinnen iedereen een rol heeft als aanvrager, betekent dat de één zorgt voor de wetenschappelijke output en de ander bijvoorbeeld voor het onderwijs. Het is belangrijk om onderwijs op te nemen in de voorstellen, want educatie kan immers ook het resultaat zijn van je onderzoek. Het zou een idee zijn om verschillende subsidieregelingen te ontwikkelen die niet met elkaar concurreren.

Voorstellen

  • Stop met onderzoek en onderwijs als aparte activiteiten te zien.
  • Bied wetenschappers de kans om zelf hun voorkeursbalans te bepalen.
  • Bepaal welk soort onderwijs belangrijk is, en vraag studenten naar hun mening.
  • Gebruik bij het beoordelen van de kwaliteit van onderwijs de evaluaties van collega’s, studenten en coaches.
  • Er moet een prijs voor accreditatie of innovatie komen voor het ontwikkelen en/of geven van onderwijs.
  • Zorg dat onderwijs onderdeel is van subsidieaanvragen.
  • Ontwikkel regelingen waarbij onderzoek en onderwijs niet met elkaar concurreren.

Moderator: dr. Ivo van Vulpen, universitair hoofddocent natuurkunde Universiteit van Amsterdam.

In samenwerking met:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper 2030 is door ZonMw in samenwerking met NWO georganiseerd. Het programmateam bestond uit: Cassandra Appelman, Martijntje Bakker, Anita Bos, Roula Dambrink, Maaike Damen, Olivier Morot, Jacqueline Mout, Sanne Raes, Annelein Stax, Rita Struhkamp en Jos Zandvliet

Tekst: Tjitske Lingsma
Fotografie: Sannaz Moghaddam Sannaz Fotografie
Eindredactie: Marja Westra en Cassandra Appelman (ZonMw)

Uitgave ZonMw, juni 2019

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website