Hoe meet je kwaliteit? Het huidige systeem kijkt vooral naar bibliometrische outputfactoren (H-index en Journal Impact Factor). Hebben deze indicatoren nog toekomst of moet er minder op de output worden gelet en meer op het proces en de relevantie? Steeds vaker wordt ook naar narratieven gevraagd. Maar hoe verhouden die zich tot de kwantitatieve factoren en hoe maak je ze vergelijkbaar?

Data sharing

De verschillende groepen bespraken een waaier aan onderwerpen.
Data sharing leidde tot veel vragen. Als je data deelt, hoe pakt dat uit als je ook met elkaar in competitie bent. Het delen van data kost tijd die ten koste gaat van de tijd die je aan je onderzoek kunt besteden. Maar als je data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) hebt gemaakt in het verleden, kan het wel een goede indicator zijn van jou als wetenschapper en kan het juist goed op je CV staan.

Rinze Benedictus

Het is prima om tijdschriften te hebben als kwaliteitsindicator. Publiceren in de beste tijdschriften is nog altijd nodig om een competitief CV op te bouwen. Men vroeg zich wel af hoe de inhoud kan worden gemeten. Wordt er überhaupt gelezen door beoordelaars? Moet je afstappen van de H-index?

Outreach

Samenwerking is een complex onderwerp. Het speelt in verschillende fases van het onderzoek, dus niet alleen aan de fundamentele kant, maar ook bij de toepassing, de kennisbenutting en de outreach naar het publiek. Het gaat over het binden van verschillende partijen en expertises aan je onderzoek, maar uiteraard moet het doel van samenwerken daarbij wel leidend zijn. Het kan net zo goed zijn om met één partner samen te werken in plaats van zo veel mogelijk. Ook klonk de aanbeveling om interactie met partijen buiten de ‘usual suspects’ te stimuleren.

Op dit moment wordt outreach niet geëvalueerd. Het is belangrijk dat je als onderzoeker vanaf het begin nadenkt over het betrekken van maatschappelijke groepen, zoals de burger, patiënt of industrie. Een voorstel was om je onderzoek op een platform te publiceren.

De kwaliteit van samenwerking blijkt moeilijk meetbaar. Als je naar sommige publicaties kijkt met veertig auteurs, is totaal niet duidelijk wie wat heeft gedaan en wie de meeste input heeft geleverd. Hoe moet je team science evalueren? Moet het mogelijk zijn om een gezamenlijk PhD te doen?

Ingeborg Meijer

Aanbevelingen

  • Laat wetenschappers kiezen waar op welke criteria ze beoordeeld worden: onderwijs, outreach, publicaties, leiderschap, onderwijs etc.
  • Competitie is goed want het waarborgt de kwaliteit van de wetenschap.
  • Ophouden met de H-factor als enige index.
  • Beloon onderzoekers die openlijk met collega’s hun werk evalueren.
  • Beloon deelname aan open science en het delen van data die reproductie van onderzoek faciliteren.
  • Zoek partijen buiten de usual suspects om aan onderzoek deel te nemen.
  • Team science geldt voor iedereen - onderzoekers moeten niet 100 procent bezig zijn met slechts één rol.

Moderatoren: dr. Ingeborg Meijer, senior researcher Centre for Science & Technology Studies Universiteit Leiden en drs. Rinze Benedictus, stafadviseur onderzoek, UMC Utrecht & promovendus, CWTS Universiteit Leiden.

In samenwerking met:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper 2030 is door ZonMw in samenwerking met NWO georganiseerd. Het programmateam bestond uit: Cassandra Appelman, Martijntje Bakker, Anita Bos, Roula Dambrink, Maaike Damen, Olivier Morot, Jacqueline Mout, Sanne Raes, Annelein Stax, Rita Struhkamp en Jos Zandvliet

Tekst: Tjitske Lingsma
Fotografie: Sannaz Moghaddam Sannaz Fotografie
Eindredactie: Marja Westra en Cassandra Appelman (ZonMw)

Uitgave ZonMw, juni 2019

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website