De European Week of Active and Healthy Ageing (EWAHA) biedt een Europees platform voor debat op politiek en professioneel niveau over demografische verandering en gezond ouder worden in Europa. De tweede editie vond plaats van 18 t/m 21 oktober 2021 en werd georganiseerd door het ZonMw-programma AAL in samenwerking met het door ZonMw-gecoördineerde JPI MYBL.

Sessies georganiseerd door Joint Programme Initiative More Years Better Lives (JPI MYBL)

De 'oldest old' met speciale aandacht voor solidariteit

Tijdens deze plenaire sessie ging Peter Allebeck (voorzitter JPI MYBL) in gesprek met Georg Ruppe (directeur Oostenrijk interdisciplinair ouderen platform) en Santiago Calvo Ramos (gezondheidseconoom werkzaam bij het directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie). Onderwerp van dit gesprek was de oldest old (personen van 80 jaar en ouder), met speciale aandacht voor solidariteit. Aan bod kwamen fiscale en budgettaire solidariteit, human resource solidariteit en de rol van formele en informele zorg. Je kunt hier de plenaire sessie terugkijken.


De belangrijkste boodschappen uit de sessie op een rij

  • Mensen hebben meer zorg nodig naarmate ze ouder worden en daarom zullen de uitgaven voor de volksgezondheid naar verwachting met de groeiende groep ouderen toenemen. Om toch goede zorg te kunnen bieden, moeten we ons richten op preventie en het bevorderen van gezond ouder worden en het toepassen van interventies om de efficiëntie van zorgstelsels te verbeteren.
  • Om een gedifferentieerd beeld te schetsen van mensen op de oudste leeftijd zijn uitgebreide onderzoeksbenaderingen nodig, die gezondheid en zorg, sociaal-economische en levensloopbenaderingen combineren. Dit zal bijdragen aan intergenerationeel begrip en solidariteit.
  • We moeten de solidariteit tussen de generaties verbeteren door jongere generaties te leren over de kansen en uitdagingen van het ouder worden. Eerder leren hoe je voor te bereiden op het ouder worden, neemt de angst om oud te worden weg. We moeten ouder worden door alle levensstadia heen meer in onze samenleving opnemen.

Het delen van kennis over de impact van COVID-19 op eenzaamheid en isolatie te bevorderen

Nathalie Noupadja (voorzitter MYBL Maatschappelijke adviesraad) en Bruno Arpino (wetenschapper, universiteit van Firenzi) gingen in gesprek over een workshop geïnitieerd door JPI MYBL om het delen van kennis over de impact van COVID-19 op eenzaamheid en isolatie te bevorderen. Hiervoor komen vertegenwoordigers uit wetenschap, maatschappij en beleid bijeen om gezamenlijk de beschikbare kennis door te nemen en te bediscussiëren. Dit zal in het voorjaar van 2022 resulteren in een state of the art document met daarin ook aanbevelingen voor wetenschap, maatschappij en beleid. Het document zal via de JPI MYBL website beschikbaar komen.

Sessies georganiseerd door Active & Assisted Living (AAL)

Hoe kan beleid inzet van digitale oplossingen versterken?

ZonMw was ook betrokken bij sessies over de rol van beleid bij digitale innovaties en het delen van kennis rondom onderzoek naar e-health. In de sessie over beleid gingen een drietal experts vanuit overheidsinstellingen uit Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Nederland in gesprek. Ze deelden hun ervaring en inzichten over welke rol beleid kan/moet spelen om digitale innovatie succesvol in te zetten. Een belangrijk inzicht is dat overheden naast de ontwikkeling van oplossingen zich vooral moeten richten op de omgeving waarin een digitale innovaties landen. Dit zogenaamde ecosysteem moet gestimuleerd worden te veranderen. Denk daarbij aan het stimuleren van nieuwe vormen van bekostiging, digitale vaardigheden van mensen, technische standaarden en standaarden over hoe samen met gebruikers tot innovatie te komen. Je kunt hier de sessie terugkijken.

In dit rapport staan enkele interessante beleidsaanbevelingen over het stimuleren van ecosystemen als het gaat om digitale innovatie voor health ageing.

Meer kennis delen over de impact van e-health

In verschillende landen in Europa wordt onderzoek gedaan naar meerwaarde van e-health. Helaas wisselen we deze kennis nog te weinig uit. Dit was de aanleiding van de sessie over een internationaal kennisnetwerk om deze kennis beter te delen. In Nederland is Vilans een initiatief gestart tot een nationale kennisbank e-health. Vanuit hen kwam de oproep om andere voorbeelden te delen. Een onderzoekster vanuit Spanje gaf een aantal voorbeelden van EU-projecten die werken aan een kennisplatform. Het is belangrijk om elkaar beter te vinden en een platform duurzaam te onderhouden zodat we beter gebruik maken van bestaande kennis en zo de opschaling van digitale hulpmiddelen in Europa versterken en versnellen. Je kunt hier de sessie terugkijken.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website