In dit rapport wordt verslag gedaan van de thematische wetsevaluatie Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg.

Het wettelijk kader dat het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg regelt is in kaart gebracht. Hoe hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere toezichthouders hun werk georganiseerd? En hoe gaan zorginstellingen en andere actoren hiermee om? Ook peilt het onderzoek de opvattingen van het algemene publiek over toezicht.

Download

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website