In dit rapport wordt verslag gedaan van de thematische wetsevaluatie Gedwongen zorg. Het evaluatieonderzoek richt zich op de wettelijke regelingen op het terrein van de gedwongen zorg voor jeugdigen en volwassenen.

Daarbij kan het gaan om gedwongen verblijf in een bepaalde instelling, maar ook om het onder dwang toepassen van een behandeling of het treffen van dwangmaatregelen ter bescherming van anderen. Bij pendelbewegingen tussen de verschillende zorgterreinen (geestelijke gezondheidszorg, justitiële en gesloten jeugdzorg en de forensische zorg) krijgen patiënten te maken met verschillende rechtsposities. Dit roept tal van vragen op, die niet alleen de juridische aspecten van de wetgeving betreffen maar ook de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening. Is er sprake van een consistent en doelmatig wettelijk kader? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De onderzoekers houden hierbij rekening met aanhangige of in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen.

 

Van dit rapport is alleen nog de digitale publicatie verkrijgbaar.

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website