In dit rapport wordt verslag gedaan van de thematische wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg.

Een belangrijk uitgangspunt in het gezondheidsrecht is het recht op zelfbeschikking en het principe dat patiënten zelf, goed geïnformeerd, keuzes over hun eigen gezondheid en de zorg daarvoor maken. Het onderzoek richt zich op verschillende wetten die beogen de keuzevrijheid en beslissingsbevoegdheid van de patiënt te versterken. Er is specifieke aandacht voor groepen patiënten voor wie dit recht op zelfbeschikking op knelpunten stuit. Het onderzoek is interdisciplinair van opzet en kent zowel een juridisch-normatieve als empirische component.

Gerelateerde items:

Download

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website