Samenwerken met jongeren aan onderzoek is belangrijk. De aanpak en uitkomsten sluiten dan beter aan bij hun behoeften en leefwereld. Steeds meer jeugdonderzoekers betrekken jongeren daarom actief bij hun projecten. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat de participatie ook écht van betekenis is voor alle partijen? In deze folder vind je 5 tips om je onderzoek samen met jongeren te verdiepen.

Bekijk de folder

Wilt u de publicatie bestellen?

Ontvang kosteloos een gedrukt exemplaar. Vul hiervoor het bestelformulier in.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
Deze uitgave is van ZonMw Jeugd, jeugd@zonmw.nl, www.zonmw.nl/jeugd, september 2022
Tekst Marc van Bijsterveldt – Vormgeving WIM ontwerpers

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website