Het toekomstscenario Data Democratie gaat ervan uit dat data straks in handen zijn van het individu. De politiek, zorginstellingen, bedrijven en wetenschap moeten zich aanpassen.

Perspectief

Vanuit dit perspectief zijn over 10 jaar de data volledig in handen van het individu. Het beheer ligt bij de burger, die eigenaar van de data is en bepaalt welke gegevens vrijgegeven worden aan de overheid of bedrijven.

Aanleiding

Data Democratie is ontwikkeld omdat er veel onvrede was vanwege de vele incidenten met data, hetgeen tot een laag vertrouwen in de instituties leidde. Er ontstond grote behoefte aan meer privacy en betere databescherming. Mensen wilden zelf de zeggenschap over de data hebben.

Resultaat

Wat zijn de consequenties van dit model? De keuze om data te delen ligt bij het individu. Er zijn daarom minder collectieve data beschikbaar. De autonomie en keuzevrijheid van het individu lijken optimaal gewaarborgd. Ook zijn de data erg versnipperd. Tevens zijn er grote verschillen tussen de burgers die data willen delen en de anderen die daar tegen zijn.

In dit model heeft de politiek een dienende rol. De overheid werkt vraaggestuurd. Het betekent dat de instanties weinig zicht hebben op burgers, waardoor er minder grip op preventie is.

Zorginstellingen moeten actief op zoek naar cliƫnten om de zorg als product op de markt te brengen en te verkopen. Ze richten zich op de individuele zorgbehoefte en minder op het collectief belang.

Nu de burger het voor het zeggen heeft, moeten wetenschappers hun onderzoek nog beter onderbouwen en hun bevindingen meer verantwoorden. Ook krijgen ze meer dan nu te maken met ethische vragen over wat de maatschappij toelaatbaar en nodig vindt.

De verzekeraars werken sterk vraaggestuurd en gefragmenteerd. Ze spelen in op wat de burgers willen. Ouders hebben keuzevrijheid en zijn zelf verantwoordelijk voor de inkoop van zorg.

Bedrijven mogen geen data meer verzamelen zonder expliciete toestemming. Ook moeten ze duidelijk doelen en termijnen benoemen. Er komen databanken waarbij de burger aangeeft wie er gebruik van mag maken.

Aandachtspunten

Dit toekomstscenario levert ook vragen op. Als de burger de data in handen heeft, hoe kunnen burgers in kwetsbare situaties dan nog gevonden worden? Data literacy wordt een vereiste voor iedere burger. Hoe bereik je mensen die niet bereikt willen of kunnen worden? Hoe kom je aan data die niet van het individu zijn? Wat heeft de zorgprofessional minimaal nodig aan data? Hoe kunnen zorgverleners dan beschikken over de noodzakelijke informatie om tijdig te kunnen signaleren en passende zorg te verlenen? Hoe kunnen professionals samen communiceren zodat er betere zorg tot stand komt?

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website