Het toekomstscenario Data4All gaat er van uit dat er veel vertrouwen is in de publieke instanties die data beheren. De burgers rekenen erop dat het delen van data op een betrouwbare en veilige manier gebeurt. De overheid speelt een dominante rol.

Perspectief

Vanuit dit perspectief heeft de overheid over 10 jaar de regie en regelt alles wat met data te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld het beleid voor de bescherming van data. Het gebeurt op een goede manier, waardoor de burger vertrouwen heeft. Er is een Ministerie van Informatisering. Elke burger heeft een eigen data-dossier. Iedereen gebruikt dezelfde applicaties, of er is één plek waar alle data worden beheerd en bewaard. Het model zal steeds met de ontwikkelingen mee veranderen.

Aanleiding

Het zijn de burgers die de overheid hebben opgeroepen deze taak op zich te nemen vanwege de grote crises die er rondom data waren. Organisaties kampten met datalekken. Private partijen verkochten data terwijl betrokkenen dat niet wisten. Datasystemen sloten niet op elkaar aan. Ook de zorgsector worstelde met problemen omdat datasystemen van professionals niet met elkaar communiceren.

Resultaat

Data4All leidt tot een doeltreffend en integraal zorgsysteem, waarbij er goede onderlinge communicatie is tussen subsystemen, de zorg wordt afgestemd op de cliënt, de kansengelijkheid toeneemt en er draagvlak onder de burgers is. Kinderen kunnen gemakkelijker worden gevolgd waardoor de zorgverleners meer inzichten hebben. Het voordeel is dat interventies sneller worden ingezet en beter op maat zijn.

In dit systeem zijn er minder verschillende software leveranciers nodig. De kostenbesparing die dat oplevert, kan worden geïnvesteerd in het ontwikkelen en financieren van dit model. Omdat er minder verschillende systemen zijn, zal ook onderzoek gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd.

In dit toekomstscenario is er sprake van veel vertrouwen. Men vindt het belangrijk dat data worden gedeeld. Het zal leiden tot betere zorg, welzijn en sociale participatie.

Aandachtspunten

In dit model zal de positie van de zorgverlener veranderen, omdat deze een rol speelt bij het verzamelen en gebruiken van data. Er is volledige openheid over wat er met data gebeurt. Terwijl artificial intelligence overal wordt toegepast, moet men wel oppassen dat het systeem niet de besluiten neemt. De zorgverlener weet goed om te gaan met artificial intelligence, ook richting de cliënt.

Een ander punt is dat de overheid ervoor moet zorgen de zorgverlener in staat wordt gesteld om data op een juiste manier te gebruiken, zodat cliënten niet worden gestigmatiseerd. Bij het toepassen van algoritmes moet discriminatie van cliënten worden voorkomen. Niet alleen omdat discriminatie verboden is, maar ook omdat het draagvlak zal verdwijnen en het systeem dan de juiste balans mist.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website