Het toekomstscenario Healthy Start, Big Tech gaat ervan uit dat het hele databeheer in handen van bedrijven is. Het levert betere zorg op en economische spin-off. Omdat de bedrijven en overheid samen zorgen voor goede spelregels, is er vertrouwen in het systeem. Het systeem kan daarmee wel duurder worden en er dreigt een ongewenste afweging tussen kwaliteit en winstgevendheid.

Perspectief

Vanuit dit perspectief zijn het in 2030 de bedrijven die de data verzamelen. Ouders spelen zelf een rol bij het aanleveren van informatie doordat ze apps invullen met gegevens over hun (aanstaande) gezinnen. Data en kinderen zijn big business. Burgers gaan wearables dragen en krijgen zelf ook weer veel data uit de apps.

Aanleiding

Bedrijven spelen de hoofdrol omdat zij sneller zijn met innovatie. Het gaat hier om grote ondernemingen die uit de Europese Unie en andere delen van de wereld komen. Ze bieden, net als Kaiser Permanente en Amazon nu al doen, vele producten en diensten aan. Multinationals leveren op internationaal niveau niet alleen de software en hardware, maar ook de zorgverzekering en de medische zorg.

Resultaat

De burger heeft er vertrouwen in dat het goed gaat als hun data naar ondernemingen gaan omdat het op een transparante manier gebeurt.

Nu bedrijven deze spilfunctie hebben, zal de zorg voor kansrijke start veel effectiever en duurzamer zijn. Het is nog wel de vraag of de patiƫnt zelf voor een bedrijf kiest, of dat de zorgverleners regionaal deze keuze maken.

Ook de investeringen voor onderzoek worden geleverd door bedrijven. De geldstromen bij kennisinstellingen zullen veranderen. Bedrijven zullen zelf ook onderzoeksafdelingen hebben.

Aandachtspunten

Er zijn ook vragen, zoals: hoe kun je met big data de meest effectieve interventie op populatieniveau identificeren? Hoe komen de data beschikbaar? Hoe deel je gegevens in de persoonlijke gezondheidsdossiers? Komt er niet een groter verschil tussen arme en rijke burgers? Punt van aandacht is het risico dat er alleen onderzoek plaatsvindt gericht op een quick win.

Een belangrijk aspect is sturing en regelgeving op Nederlands en Europees niveau. De overheid zal een sturende rol moeten hebben, maar een gevaar is dat overheden te weinig capaciteit en macht hebben. Neem Google, dat zelf oproept tot spelregels en een opzet hiervoor publiekelijk deelt. De overheid moet zorgen voor goede spelregels, maar ook gezondheidsbevordering op populatieniveau belonen, zodat dit een financieel aantrekkelijke taak wordt.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website