Heeft u een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Of wilt u aan de slag met gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Vraag dan subsidie aan.

Inhoud

Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een sluitende aanpak voor opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Om deze sluitende aanpak te realiseren, financiert en faciliteert het Actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen.

Informatiebijeenkomsten

Per subsidieronde vinden informatiebijeenkomsten plaats waarin de subsidieoproepen voor projectvoorstellen worden toegelicht en vragen worden beantwoord, maar waarin ook betrokkenen zelf aan het woord komen. Zoals één van de projectleiders die zijn ervaringen met het opstarten van een project deelt en een vertegenwoordiger van MIND die meer vertelt over de inbreng van ervaringsdeskundigen. In deze publicatie kunt u de presentaties terugkijken.

Foto van enkele deelnemers waarbij één deelnemer een vraag stelt
Maroun Nader (ZonMw) opent de infromatiebijeenkomst
Overzichtsfoto van het publiek
Aandachtig luisterende deelnemers
Foto van één van de deelnemers die een vraag stelt
Ben Roelands (MIND Fonds Psychische Gezondheid) in gesprek met de deelnemers in de zaal
Deelnemer stelt onder het genot van een broodje vragen aan ZonMw
Deelnemers met elkaar in gesprek tijdens de netwerklunch
Deelnemer in gesprek met Maroun Nader (ZonMw)
Deelnemers in gesprek met Richard van Beekum (ZonMw) over begroting
Foto van de lunchtafel met focus op de fruitsalade

Subsidieoproepen

U kunt binnen het actieprogramma projectvoorstellen indienen voor het toepassen van de 9 bouwstenen voor het ontwikkelen van een lokale sluitende aanpak van verward gedrag. In juli 2017 komen de volgende subsidieoproepen online (deadline in september, start project in november). Blijf op de hoogte via onze website, nieuwsbrief of LinkedIn pagina.

Toelichting op de 9 bouwstenen

In 2016 heeft het Aanjaagteam Verwarde Personen handvatten opgesteld voor goede zorg en hulp voor mensen met verward gedrag: 9 bouwstenen, die nauw met elkaar samenhangen. Ze vormen voor gemeenten en hun samenwerkingspartners de basis voor een sluitende aanpak.

Toelichting op de subsidieoproepen

Ervaringsdeskundigen betrekken

Ben Roelands vertelt over de inbreng van ervaringsdeskundigen
Ben Roelands in gesprek met één van de deelnemers

Ben Roelands van MIND Fonds Psychische Gezondheid vertelt over de verschillende mogelijkheden om ervaringsdeskundigen te betrekken:

 • Hoe kom je in contact met ervaringsdeskundigen?
 • Waar moet je rekening mee houden? Denk bijvoorbeeld aan de frequentie van bijeenkomsten, maar ook aan vergoedingen.
 • Hoe wordt ervaringsdeskundigheid meegenomen in de beoordeling van projectvoorstellen?

            Kijk de presentatie van Ben Roelands terug:

Kijk de presentatie van Lisanne Hogema (ZonMw) over de subsidiemogelijkheden terug

Kijk de presentatie van Maroun Nader (ZonMw) over de introductie van ZonMw en het Actieprogramma terug

Kijk de presentatie van Richard van Beekum (ZonMw) over de begroting voor subsidieaanvragen online terug

Portretfoto Maroun Nader

Maroun Nader introduceert ZonMw en het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag:

 • Waarom is het Actieprogramma bij ZonMw ondergebracht?
 • Wat is de achtergrond van het Actieprogramma?
 • Wat is de relatie met het Schakelteam?

 

Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema licht de subsidieoproepen toe:

 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er en wat is het doel?
 • Wat zijn de verschillen?
 • Wat is het tijdpad?

Daarnaast geeft zij enkele tips voor het indienen van een subsidieaanvraag.

 

Portretfoto Richard van Beekum

Richard van Beekum licht de begroting voor subsidieaanvragen toe aan de hand van verschillende kostensoorten:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Overige kosten
 • Cofinanciering

 

Ervaring met het opstarten van een project

Bastiaan van der Hoeven vertelt over zijn ervaringen met het opstarten van een project
Bastiaan van der Hoeven beantwoordt vragen uit het publiek

Bastiaan van der Hoeven (Parnassia Groep) heeft in de eerste subsidieronde een projectvoorstel ingediend onder de titel ‘Project Haagse SPOED’:

 • Hoe is het project tot stand gekomen?
 • Wat doen ze precies binnen het project?
 • Hoe denken ze het project in de toekomst voort te kunnen zetten?
 • Hoe hebben ze het aanvragen van een subsidie bij ZonMw ervaren?

Het project is gericht op een gecombineerde somatische en psychiatrische spoedeisende hulp onder het dak van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waardoor gemakkelijk gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise en zowel somatische als psychiatrische spoedeisende zorg plaatsvindt.

        Kijk de presentatie van Bastiaan van der Hoeven terug:

Netwerklunch

Onder het genot van een broodje gingen de deelnemers met elkaar in gesprek en werden individuele vragen beantwoord. 

 

 

Colofon Eindredactie ZonMw, Fotografie Sannaz Moghaddam

Wilt u op de hoogte blijven?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website