In het Actieplan aanpak kindermishandeling ‘Kinderen Veilig’ (2012-2016) heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om de multidisciplinaire aanpak (MDA) van het stoppen en het beperken van de schade van kindermishandeling te bevorderen.

In deze tussenrapportage wordt, op basis van de eerste onderzoeksronde, gekomen tot een voorlopige beantwoording van de onderzoeksvragen en wordt een aantal overall conclusies geformuleerd.

Download

Deze aanpak is erop gericht om de samenwerking tussen de verschillende partners beter te laten verlopen, opdat het kind en het gezin beter en sneller worden geholpen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee onderzoeksronden. 

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website