De afgelopen decennia is steeds duidelijker geworden dat donorkinderen willen weten van wie zij afstammen. In 2004 is in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) inwerking getreden. Het doel van de Wdkb is het waarborgen van het recht van een kind dat ontstaan is uit donorsemen, donoreicellen of donorembryo’s om vanaf 16 jaar de identiteit van zijn donor te leren kennen. De wet is in 2011/12 voor de eerste keer geëvalueerd. Deze eerste evaluatie liet een groot aantal knelpunten in de uitvoeringspraktijk zien. Deze tweede evaluatie richt zich op het functioneren van de SDKB en de uitvoeringspraktijk rond het bewaren, beheren en verstrekken van donorgegevens. 

Download publicatie

De tweede evaluatie van deze wet laat zien dat op een aantal punten verbeteringen nodig zijn.

Deze verbeteringen zijn bijvoorbeeld nodig in de manier van registreren, de procedures rond het verstrekken van gegevens en de werkwijze van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting die de gegevens beheert. De wetsevaluatie heeft geleid tot 17 aanbevelingen aan het ministerie van VWS, de Stichting die gegevens bewaart, de klinieken en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Onderzoekers van Pro Facto, het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en de Rijksuniversiteit Groningen hebben in opdracht van ZonMw deze evaluatie uitgevoerd. 

Download publicatie

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website