In dit rapport wordt verslag gedaan van de tweede evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl).

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is in 2002 in werking getreden. Deze tweede wetsevaluatie is erop gericht inzicht te geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de wet, 10 jaar na de inwerkingtreding. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Erasmus MC te Rotterdam, het AMC en het VUmc te Amsterdam, het UMC Utrecht en het UMC Groningen.

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website