Deze evaluatie betreft de Wet verwijsindex risicojongeren.

Deze wet introduceerde een landelijk elektronisch informatiesysteem (de verwijsindex), waarin professionals (vroegtijdig) risicosignalen over jeugdigen (tot 23 jaar) kunnen melden. Het doel van de verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot volwassene, en wel op een zo vroeg mogelijk moment zodat kan worden voorkómen dat kleine problemen grote problemen worden.

Tweede evaluatie Wet verwijsindex risicojongeren

Gekozen is om de wet gelijktijdig met de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te evalueren om zo ook de relatie tussen beide instrumenten te kunnen onderzoeken.

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website