ZonMw organiseerde een workshop op het congres Uitgerekend nu?! (preventie) onbedoelde (tiener) zwangerschappen. Deelnemers kregen meer informatie over het ZonMw programma en er werd ingegaan op de inhoud van de kennissynthese die de basis vormt voor de twee subsidieoproepen.

Programma Onbedoelde zwangerschap en kwestbaar (jong) ouderschap

Kennissynthese

In opdracht van ZonMw heeft het Verwey-Jonker Instituut een kennissynthese uitgevoerd. De opgedane kennis en lacunes uit deze synthese gaan we gebruiken voor de verdere uitwerking van de subsidieoproepen.

Download de kennissynthese

Informatiebijeenkomst

In dit ZonMw programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar hoogrisicogroepen zoals onder andere: leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs; studenten van het mbo, niveau 1 en 2; jongeren in de gesloten en open residentiële jeugdhulp; cliënten van de LVB-sector; migranten, asielzoekers en statushouders; multiprobleemgezinnen, dak- en thuislozen. Het programma draagt daarmee bij aan de uitvoering van verschillende punten uit het plan ‘Onbedoelde (tiener)zwangerschappen: een zevenstappenplan’ dat het ministerie van VWS samen met partijen uit het veld heeft opgesteld. Het onderdeel beleidsoptimalisatie bij jong en kwetsbaar ouderschap hangt inhoudelijk nauw samen met het actieprogramma Kansrijke Start.

Programmalijnen en subsidieoproepen

Het programma is ingericht in twee programmalijnen; een programmalijn Praktijkverbetering en een programmalijn Onderzoek. Op onze themapagina 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' vindt u meer informatie over de 2 openstaande subsidieoproepen en de informatiebijeenkomst op 5 november aanstaande. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden over relevant nieuws, de subsidieoproepen en bijeenkomsten op dit thema? Abonneer u dan op de ZonMw nieuwsbrief Preventie.

Op 5 november 2019 van 10.00 tot 13.00 (Utrecht) vindt de informatiebijeenkomst plaats over de subsidieoproep praktijkverbetering. U bent van harte uitgenodigd.

Aanmelden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website