Deze artikelenreeks gaat over onderzoeken van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk en belicht wat juist wel en niet werkt in het sociaal domein. Lees meer over de kennis die het programma oplevert voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

In 2018 gingen 7 gemeenten samen met onderzoekers aan de slag met innovatieve werkwijzen om de begeleiding van mensen die werk zoeken, meer methodisch aan te pakken.

Vakkundig en methodisch aan het werk

De arbeidsmarkt staat voor veel mensen op grote afstand. Gemeenten doen hun best om deze groep te begeleiden naar zo regulier mogelijk, liefst betaald werk. Wat kunnen onderzoekers zeggen over de effectiviteit van veelgebruikte methodes?

Aan het werk met re-integratie

Problemen met werk en inkomen staan bijna nooit op zichzelf. Er zijn vrijwel altijd ook moeilijkheden met gezondheid, huisvesting, relaties, of de opvoeding van kinderen. Multiproblematiek vergt een integrale aanpak. Hoe doen gemeenten dat?

Vakkundig en integraal aan het werk

Gemeenten gebruiken verschillende manieren om armoede te bestrijden en mensen met problematische schulden te helpen. Onderzoekers zijn aan de slag gegaan om te kijken wat daarbij wel en niet werkt.

Aan het werk met schulden en armoede

Wat doen gemeenten om statushouders aan het werk te helpen? En werkt dat?

Statushouders aan het werk helpen

Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Kennis uit onderzoek vult hun ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten.

Kort filmpje over Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG, UWV en VWS het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Vakkundig aan het werk vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website