De arbeidsmarkt staat voor veel mensen op grote afstand. Gemeenten doen hun best om deze groep te begeleiden naar zo regulier mogelijk, liefst betaald werk. Wat kunnen onderzoekers zeggen over de effectiviteit van veelgebruikte methodes?

Lees in deze brochure over de bevindingen en tips van gemeenten en onderzoekers op het gebied van Re-integratie. Onderzoekers wierpen een blik in de diverse keukens van gemeenten en laten in deze brochure zien wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast vertelt een aantal mensen vanuit de praktijk hoe zij aankijken tegen re-integratie.

Bent u ook benieuwd naar resultaten op andere thema's? Ga dan naar de homepage van onze artikelenreeks Vakkundig aan het werk: de resultaten.

 

‘De Nieuwe Toekomst’ helpt vrouwen, die ooit fysiek mishandeld zijn door een (ex)partner, op weg naar meer economische zelfstandigheid

Bekijk de effecten

Big data bieden antwoorden, maar ook nieuwe vragen. Koppelingen van gemeentelijke databestanden met de data van het CBS bieden een goudmijn aan kennis om mensen gerichter naar werk te leiden.

Koppeling van gegevens bij uitstroom

Leidinggevenden weten op de werkvloer lang niet altijd raad met het gedrag van werknemers met een arbeidsbeperking. Via de training Mentorwijs leren zij beter samen te werken met nieuwe collega’s die meer ondersteuning nodig hebben.

Handvatten voor ‘nieuwe medewerker’

Klantmanagers werken volgens lector Louis Polstra in een complexe omgeving. Zijn boodschap: ‘Wees je bewust van je bekwaamheid’.

Duizendpoten gevraagd

Volgens lector Lineke Verkooijen is het helemaal niet makkelijk om de klant echt te horen.

Blanco luisteren is niet makkelijk

Na een geslaagde pilot besloot de gemeente Almere een grote groep 45-plussers extra begeleiding naar werk te bieden.

Begeleiding naar werk voor 45-plussers blijft lastig

Benieuwd naar meer resultaten? Vanuit de startpagina van deze publicatie vind je alle resultaten op de thema's re-integratie, methodisch aan het werk, integraal werken, schulden en armoede, statushouders.

Naar de startpagina van de publicatie 'Vakkundig aan het werk: de resultaten'

Bekijk ook onze andere brochures met lessen uit het programma Vakkundig aan het werk:

Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG, UWV en VWS het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Vakkundig aan het werk vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website