Problemen met werk en inkomen staan bijna nooit op zichzelf. Er zijn vrijwel altijd ook moeilijkheden met gezondheid, huisvesting, relaties, of de opvoeding van kinderen. Multiproblematiek vergt een integrale aanpak. Hoe zorgen gemeenten en professionals voor een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen?

Lees in deze brochure over de bevindingen en tips van gemeenten en onderzoekers op het gebied van Integraal werken. Onderzoekers wierpen een blik in de diverse keukens van gemeenten en laten in deze brochure zien wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast vertelt een aantal mensen vanuit de praktijk hoe zij aankijken tegen integraal werken.

Bent u ook benieuwd naar resultaten op andere thema's? Ga dan naar de homepage van onze artikelenreeks Vakkundig aan het werk: de resultaten.

 

Drie Utrechtse gemeenten pakken het anders aan bij de uitvoering van de Participatiewet. In Houten praten professionals niet over maar mét inwoners die door problemen niet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Gemeenten bevorderen participatie door met inwoner mee te denken

Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen die al met politie en justitie te maken hebben gehad, hebben baat bij een goede lokale samenwerking tussen zorg en veiligheid. Een lokale Persoonsgebonden Aanpak werkt.

Brandjes blussen met een integrale blik

Maak wezenlijk contact en zet het perspectief van de cliënt centraal. Zo bevorder je een integrale aanpak om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te begeleiden naar werk.

Hoe zou u geholpen zijn?

Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk een reguliere baan te vinden. Een werkcoach kan samen met een werkgever een helpende hand bieden. Om hen te ondersteunen, is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld: de Vraagkanteling.

Mensen met een beperking helpen aan een baan op maat

In Groningen werkt coach meedoen Tom Smit samen met wijkteams en dat bevalt goed.

We staan hier echt naast de klant

Volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg hebben we in het sociaal domein mensen nodig die als een soort huisarts een spilfunctie hebben.

Meer doen dan het gewone

Hoofd Werk & Inkomen bij de sociale dienst Drechtsteden Joost van den Hoek is een groot voorstander van specialisatie

Niet alles in 1 professional verenigen

Klantmanager Yvonne Cornelis werkt in Vught zowel als werkcoach als inkomensconsulent

Ik begeleid de klant van a tot Z

Benieuwd naar meer resultaten? Vanuit de startpagina van deze publicatie vind je alle resultaten op de thema's re-integratie, methodisch aan het werk, integraal werken, schulden en armoede, statushouders.

Naar de startpagina van de publicatie 'Vakkundig aan het werk: de resultaten'

Bekijk ook onze andere brochures met lessen uit het programma Vakkundig aan het werk:

Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG, UWV en VWS het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Vakkundig aan het werk vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website