3 jaar geleden vond in Brabant een incident met een persoon met verward gedrag plaats. Door goede samenwerking en informatieoverdracht was dat wellicht nooit gebeurd. Dat was voor meer dan 40 partijen aanleiding voor het project 'Verward en dan?' (later: 'Van verwarring naar verbinding'). Zij werken al 3 jaar samen om de aanpak rondom mensen met verward gedrag te verbeteren.

Om met zoveel verschillende partijen tot concrete oplossingen te komen zijn een projectgroep, stuurgroep en 3 werkgroepen gevormd. Zij focusten zich op 3 gebieden: vervoer, triage & acute opvang en preventie & persoonsgerichte aanpak. De betrokkenen delen graag hun ervaring en bijdrage aan dit project.

Projectleider Jeroen Koffijberg vertelt over waar hij het meest trots op is: de bereikte concreetheid van de ontwikkelde producten. ‘En alles wat we ontwikkelen gaat langs een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen en naasten.’

Interview met Jeroen Koffijberg

Eleonora van Tuyl neemt deel aan de klankbordgroep van het project. ‘Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om ervaringsdeskundigen te betrekken. Hun gezichtspunt blijft nog te vaak onderbelicht.’

Interview met ervaringsdeskundige Eleonora van Tuyl

‘Niet het systeem, maar de mens centraal’. Jan Pommer, burgemeester van Sint-Michielsgestel, is de initiator van het project “Verward en dan”. ‘We moeten niet over deze mensen beslissen maar ons verplaatsen in hun leefwereld.’

Interview met burgemeester Jan Pommer

‘Iemand met psychische klachten hoort niet thuis in een politieauto en -cel.’, vindt directeur Ger Jacobs van RAV Brabant Midden-West-Noord. Hij vertelt hoe zij nu het vervoer van mensen met verward gedrag regelen

Interview met RAV-directeur Ger Jacobs

Arianne van Hoorn, teammanager ggz bij Reinier van Arkel, nam plaats in de werkgroep triage & acute opvang. ‘Zeker in drukke tijden moet je snel keuzes maken. Dat wil je zo uniform en objectief mogelijk doen.’

Interview met teammanager ggz Arianne van Hoorn
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website