Eleonora van Tuyl neemt als ervaringsdeskundige deel aan de klankbordgroep van het project ‘Van verwarring naar verbinding’. Deze nieuwe naam (eerst: Verward en dan?) kwam mede dankzij haar tot stand. Wat heeft zij nog meer betekend voor dit project? En waarom is het betrekken van ervaringsdeskundigen zo belangrijk?

De klankbordgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen en naasten vanuit ggz en verslavingszorg. 'Elk lid van de klankbordgroep kijkt mee met het project vanuit zijn eigen perspectief. We krijgen daarnaast secretariële ondersteuning. Deze rol is cruciaal om verbinding te maken tussen ons en de professionele projectgroep.', aldus ervaringsdeskundige Eleonora van Tuyl.

Eleonora van Tuyl, 2e van rechts op deze groepsfoto

Belang van ervaringsdeskundigen

‘Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om ervaringsdeskundigen te betrekken bij werk in de gemeente, ggz, in de wijk… Eigenlijk in allerlei lagen van de samenleving. Het gezichtspunt van de cliënten en naasten blijft nog te vaak onderbelicht. Professionals denken het allemaal wel te weten. Maar er is een grote groep mensen in de ggz die ondanks zorg niet goed op hun pootjes terecht komt.’

‘De ggz zorg heeft mij eerder verder van mezelf af geholpen, dan dichterbij. Het was een ervaringsdeskundige die de brug kon slaan en mij weer vertrouwen gaf in hulpverlening vanuit de gemeente.

Brug tussen hulverleners en verwarde mensen

Volgens Eleonora kunnen ervaringsdeskundigen mensen bereiken die nu voor professionals onbereikbaar zijn. ‘Ik had na mijn eigen ervaring in de ggz helemaal geen vertrouwen meer in de professionals. Een ervaringsdeskundige kan daarentegen heel laagdrempelig verbinding maken. Iemand die verward is of het even niet meer ziet zitten, voelt heel goed het verschil tussen een hulpverlener die de regie overneemt óf iemand met ervaring naast je gaat staan en meekijkt hoe en wat er in beweging kan komen.’

Meedenken en -ontwikkelen

De klankbordgroep is op allerlei gebieden betrokken bij het project. ‘We kijken kritisch mee met beleidsdocumenten en ik heb bijvoorbeeld meegeholpen met de ontwikkeling van de infographicSamen lossen we het op’. Hiermee kan een burger of professional snel zien welke hulp beschikbaar is, afhankelijk van hoe gezond of in balans je bent. Dat helpt gemeenten om burgers en professionals snel met elkaar in contact te brengen.’

Van verwarring naar verbinding

‘De afgelopen maanden bezocht ik met leden van de projectgroep gemeenten in de regio. We kijken samen wat er wel en niet goed gaat. Wat ik vaak merk is dat de regels van de gemeente verwarrend zijn. Niet alleen voor mensen met verward gedrag, maar ook voor de ‘gezonde’ burger. De een regelt financiën, de ander huisvesting en weer een ander zorg. Als dat langs elkaar heen gaat is dat erg verwarrend. Het helpt in ieder geval niet om weer grip op je leven te krijgen. Toen ik lid werd van de klankbordgroep was de projectnaam nog ‘Verward en dan?’. Op mijn advies is deze aangepast in ‘Van verwarring naar verbinding’. Want het is in ieders belang dat de zorg helder geregeld wordt.’

’Vaak hebben ambtenaren geen weet waar mensen tegenaan lopen. Ervaringsdeskundigen kunnen helpen om de problemen in kaart te brengen.’

Middag voor betrokkenen

De klankbordgroep heeft ook een middag voor betrokkenen georganiseerd. ’Ervaringsdeskundigen, naasten en andere geïnteresseerden waren uitgenodigd. Het doel was om informatie op te halen en te delen wat er zoal in de regio aan zorg en initiatieven is. Het leuke was dat er ook professionals op af kwamen. Juist die wisselwerking werkte heel verbindend. Er was veel bereidheid om naar elkaar te luisteren en van gedachten te wisselen. Binnenkort gaan we deze middag ook in Eindhoven organiseren.’

Opbrengst van deelname klankbordgroep

‘Mijn rol binnen de klankbordgroep wordt heel serieus genomen. Er wordt nu echt geluisterd naar mijn ervaringen en mijn inbreng wordt gewaardeerd. Dat werkt heel helend. Het helpt mij om met mijn ervaringen naar buiten te treden en geeft me weer vertrouwen dat ik ook iets waardevols te bieden heb. Hiervoor dacht ik heel lang ‘wie zou mij nou geloven?’.’

Toekomstwens

‘Dat er voor iedereen een veilige plek in de maatschappij is waar je tot bloei kan komen. Zodat we in staat zijn om te geven wat we te geven hebben. Want iedereen wil z’n bijdrage leveren en ertoe doen. Hiervoor is een lange adem nodig. Als we in de komende 20 jaar meer voorwaarden creëren waardoor kwetsbare mensen minder in de knel komen dan is mijn missie geslaagd.’

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website